Reportáže

2. ročník Behu na počesť letcov

Ruský legionár Ján Kulík raz na schôdzke v Berezani v Rusku povedal: „My legionári sme všetko položili na vážky: tu svoje sily, svoj um, svoje zdravie, a keď treba, i svoje životy, a tam doma, podporu našich žien a dietok, ich česť a pokoj, ba celé svoje majetky. Nám ide predovšetkým o slobodu a bla

Viac

Podujatia

november, 2021

Žiadne podujatia

YouTube

Aj my sme Mladá Matica — Pridajte sa k nám

Komentáre

Aj mladí matičiari sú matičiari

Valné zhromaždenie MS z pohľadu Mladej Matice Liptovský Mikuláš sa stal po štyroch rokoch znovu mestom kde pricestovali delegáti Valného zhromaždenia Matice slovenskej zo všetkých kútov Slovenska. Svojou troškou k celému zdarnému priebehu po organizačnej stránke prispeli aj členovia špecifické

Rozhovory

Predstavujeme členov Výboru MS – Matej Ivanko

Jedným z 28 členov Výboru Matice slovenskej je aj Ing. Matej Ivanko PhD., ktorý je zároveň členom Mladej Matice. Na Valnom zhromaždení 9. októbra získal od delegátov 174 hlasov. Len pripomenieme, že počet všetkých delegátov s právom voliť bol 307, z toho bolo zástupcov Odborov Mladej

X