Reportáže

2. ročník Behu na počesť letcov

Ruský legionár Ján Kulík raz na schôdzke v Berezani v Rusku povedal: „My legionári sme všetko položili na vážky: tu svoje sily, svoj um, svoje zdravie, a keď treba, i svoje životy, a tam doma, podporu našich žien a dietok, ich česť a pokoj, ba celé svoje majetky. Nám ide predovšetkým o slobodu a bla

Viac

Podujatia

október, 2021

Žiadne podujatia

YouTube

Aj my sme Mladá Matica — Pridajte sa k nám

Komentáre

Aj mladí matičiari sú matičiari

Valné zhromaždenie MS z pohľadu Mladej Matice Liptovský Mikuláš sa stal po štyroch rokoch znovu mestom kde pricestovali delegáti Valného zhromaždenia Matice slovenskej zo všetkých kútov Slovenska. Svojou troškou k celému zdarnému priebehu po organizačnej stránke prispeli aj členovia špecifické

Rozhovory

Terajšia legislatíva Európskej únie komplikuje držbu historických zbraní

Bez kordu a muškety by nebol mušketier Aktuálne znenie Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o strelných zbraniach a strelive, ktorú Slovenská republika ako členský štát EÚ má za povinnosť implementovať do nášho právneho systému, komplikuje činnosť klubom vojenskej histórie. Viete si predstaviť

Viac
X