Reportáže

Report o online premiére podujatia pri 125. výročí narodenia Jozefa Cígera Hronského

Odbor Mladej Matice Jozefa Kozáčka vo Zvolene si pri príležitosti 125. výročia narodenia jedného z mála velikánov Mesta Zvolen- Jozefa Cígera Hronského. Naším cieľom bolo osloviť, čo najviac Slovákov, matičiarov, Zvolenčanov, aby sa nášho podujatia aj v tomto pandemickom čase mohlo zúčastniť, čo naj

Viac

Podujatia

apríl, 2021

Žiadne podujatia

YouTube

Štefan Boleslav Roman, uránový kráľ v zápase o slobodu Slovákov

Komentáre

Pamätná tabuľa v kostole či stará fara ma preniesli do roku 1844

Pochádzam z evanjelickej rodiny, kde ujo a jeho otec boli biskupmi, pričom od malička som bol vedený k viere či to už bola doma alebo v božom chráme. Starká bola naučená chodiť každú nedeľu do kostola a tak isto viedla k tomu aj nás. Ale viete ako to je keď idete s 

Rozhovory

Terajšia legislatíva Európskej únie komplikuje držbu historických zbraní

Bez kordu a muškety by nebol mušketier Aktuálne znenie Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o strelných zbraniach a strelive, ktorú Slovenská republika ako členský štát EÚ má za povinnosť implementovať do nášho právneho systému, komplikuje činnosť klubom vojenskej histórie. Viete si predstaviť

Viac
X