Reportáže

Kuruci do zbrane, Slováci do boja!

Pred 190. rokmi naši predkovia na Východnom Slovensku zažívali biedu, akú si dnes nevieme predstaviť. Hlad, chudoba, žiadne sociálne istoty, takto by sa dal charakterizovať rok 1831. Cholera bola už len čerešnička na torte, ktorá vyburcovala richtárov a roľníkov k povstaniu. Povstanie sa

Viac

Podujatia

august, 2021

Žiadne podujatia

YouTube

Cyril Daxner - hrdina a národovec

Komentáre

Pamätná tabuľa v kostole či stará fara ma preniesli do roku 1844

Pochádzam z evanjelickej rodiny, kde ujo a jeho otec boli biskupmi, pričom od malička som bol vedený k viere či to už bola doma alebo v božom chráme. Starká bola naučená chodiť každú nedeľu do kostola a tak isto viedla k tomu aj nás. Ale viete ako to je keď idete s 

Rozhovory

Terajšia legislatíva Európskej únie komplikuje držbu historických zbraní

Bez kordu a muškety by nebol mušketier Aktuálne znenie Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o strelných zbraniach a strelive, ktorú Slovenská republika ako členský štát EÚ má za povinnosť implementovať do nášho právneho systému, komplikuje činnosť klubom vojenskej histórie. Viete si predstaviť

Viac
X