Reportáže

Divadlo a prednáška v Zalužiciach

Mladí Matičiari v spolupráci s divadelným odborom MS zahrali v Zalužiciach (okres Michalovce) ukážku scénky z obdobia Malej vojny. Pre žiakov ZŠ to bolo oživením aj počas dňa detí, keďže sa to konalo práve 1. júna. Kvôli pandemickým opatreniam sa prednáška a divadlo konali osobi

Viac

Podujatia

jún, 2021

Žiadne podujatia

YouTube

Aj napriek pandémii aktivity Domu Matice slovenskej v Košiciach neutíchajú

Komentáre

Pamätná tabuľa v kostole či stará fara ma preniesli do roku 1844

Pochádzam z evanjelickej rodiny, kde ujo a jeho otec boli biskupmi, pričom od malička som bol vedený k viere či to už bola doma alebo v božom chráme. Starká bola naučená chodiť každú nedeľu do kostola a tak isto viedla k tomu aj nás. Ale viete ako to je keď idete s 

Rozhovory

Terajšia legislatíva Európskej únie komplikuje držbu historických zbraní

Bez kordu a muškety by nebol mušketier Aktuálne znenie Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o strelných zbraniach a strelive, ktorú Slovenská republika ako členský štát EÚ má za povinnosť implementovať do nášho právneho systému, komplikuje činnosť klubom vojenskej histórie. Viete si predstaviť

Viac
X