Reportáže

Mládež na Devíne

Mladí matičiari si pripomenuli výlet štúrovcov na Devín. Pred 186. rokmi, presne na deň sv. Juraja, vyšla si skupinka mladých študentov evanjelického lýcea v Bratislave na hrad Devín. Devín bol svedkom dávnej slávy starých Slovákov a preto bol cieľom, týchto pre národ zapálených mladých mu

Viac

Podujatia

jún, 2022

Žiadne podujatia

YouTube

Štúrovci v súradniciach národných dejín/Odhalenie busty Štefana Marka Daxnera

Komentáre

Aj mladí matičiari sú matičiari

Valné zhromaždenie MS z pohľadu Mladej Matice Liptovský Mikuláš sa stal po štyroch rokoch znovu mestom kde pricestovali delegáti Valného zhromaždenia Matice slovenskej zo všetkých kútov Slovenska. Svojou troškou k celému zdarnému priebehu po organizačnej stránke prispeli aj členovia špecifické

Rozhovory

Predstavujeme členov Výboru MS – Michal Gnip

Akú funkciu momentálne zastávaš vo Folklórnom súbore Chemlon? Vo FS Chemlon momentálne zastávam funkciu tanečníka a asistenta choreografa p. doc. Vladimíra Marušina ArtD.. Prečo si si ako svoje pôsobisko vybrali práve Chemlon? V momente kedy som sa začal aktívnejšie venovať tancu, zisti

Viac
X