Reportáže

12. Valné zhromaždenie Mladej Matice

V Martine sa 26. novembra 2022 stretli mladí matičiari z celého Slovenska na už 12. Valnom zhromaždení Mladej Matice. Trojročné funkčné obdobie uplynulo ako voda a nastal čas aby si mladí matičiari zvolili svoje výkonné a dozorné orgány. V centre historického Turca sa stretl

Viac

Podujatia

december, 2022

Žiadne podujatia

YouTube

Busty a pamätné tabule odhalené Maticou slovenskou

Komentáre

Aj mladí matičiari sú matičiari

Valné zhromaždenie MS z pohľadu Mladej Matice Liptovský Mikuláš sa stal po štyroch rokoch znovu mestom kde pricestovali delegáti Valného zhromaždenia Matice slovenskej zo všetkých kútov Slovenska. Svojou troškou k celému zdarnému priebehu po organizačnej stránke prispeli aj členovia špecifické

Rozhovory

Predstavujeme členov Výboru MS – Michal Gnip

Akú funkciu momentálne zastávaš vo Folklórnom súbore Chemlon? Vo FS Chemlon momentálne zastávam funkciu tanečníka a asistenta choreografa p. doc. Vladimíra Marušina ArtD.. Prečo si si ako svoje pôsobisko vybrali práve Chemlon? V momente kedy som sa začal aktívnejšie venovať tancu, zisti

Viac
X