Na 11. Valnom zhromaždení Mladej Matice, ktoré sa konalo 30. novembra 2019 v Košiciach si delegáti zvolili za predsedu Mladej Matice opäť Mareka Nemca a za podpredsedu opäť Martina Hajníka. Taktiež si zvolili aj Výbor Mladej Matice v nasledujúcom zložení:

Predseda MM

Marek Nemec – OMM Liptovský Mikuláš

Podpredseda MM

Martin Hajník – OMM Kamenná Porúbka

Členovia Výboru MM

Ján Seman – OMM Dlhé Klčovo

Martin Vaszarab – OMM Častkovce

Ondrej Baranec – OMM Zvolen

Timea Jančíková – OMM Vranov nad Topľou

Romana Koneracká – OMM Košice

Jozef Humeník – OMM Košice

Richard Gajdoš – OMM Prešov

Lukáš Konúpka – OMM Liptovský Mikuláš

Rudolf Jurenka – OMM Nitra

Patrik Polakevič – OMM Spišská Nová Ves

Lukáš Havlík – OMM Liptovský Mikuláš