Valné zhromaždenie MM

 • najvyšší orgán MM
 • tvoria ho delegáti a pozvaní hostia MM
 • zvoláva ho výbor MM raz za tri roky

Výbor MM

 • najvyšší výkonným orgánom MM

tvorí ho:

 • predseda
  • podpredseda
  • tajomník
  • hospodár
  • členovia výboru
  • schádza sa najmenej štyrikrát ročne
  • zvoláva a vedie ho predseda

Na 12. Valnom zhromaždení Mladej Matice, ktoré sa konalo 26. novembra 2022 v Martine si delegáti zvolili za nového predsedu Mladej Matice Martina Hajníka a za nového podpredsedu Petra Schvantnera. Taktiež si zvolili aj Výbor Mladej Matice v nasledujúcom zložení:

  Meno Odbor MM
Predseda Martin HajníkVranov nad Topľou
Podpredseda Peter Schvantner Lučenec
Tajomník Lukáš HavlíkLiptovský Mikuláš
HospodárJaroslav KerekaničHumenné
Člen predsedníctvaVladimír Tokoly Rožňava
Členovia výboruAndrej Lukáč Liptovský Mikuláš
Sára MadrováČastkovce
  Sára Holosová Martin
  Daniel Kliment Zvolen
  Andrej Barilla Spišská Nová Ves
  Lukáš Perný Bratislava
  Andrej Minarčík Turčianske Teplice
  Juraj Buban Košice