Časť členov Výboru a DV MM po rokovaní v Martine (31.1.2020).

Valné zhromaždenie MM

 • najvyšší orgán MM
 • tvoria ho delegáti a pozvaní hostia MM
 • zvoláva ho výbor MM raz za tri roky

Výbor MM

 • najvyšší výkonným orgánom MM

tvorí ho:

 • predseda
  • podpredseda
  • tajomník
  • hospodár
  • členovia výboru
  • schádza sa najmenej štyrikrát ročne
  • zvoláva a vedie ho predseda

Na 11. Valnom zhromaždení Mladej Matice, ktoré sa konalo 30. novembra 2019 v Košiciach si delegáti zvolili za predsedu Mladej Matice opäť Mareka Nemca a za podpredsedu opäť Martina Hajníka. Taktiež si zvolili aj Výbor Mladej Matice v nasledujúcom zložení:

  Meno Odbor MM
Predseda Marek Nemec Liptovský Mikuláš
Podpredseda Martin Hajník Kamenná Poruba
Tajomník Jozef Humeník Košice I
Členovia predsedníctva Tímea Jančíková Vranov nad Topľou
Ondrej Baranec Zvolen
Členovia výboru Ján Seman Dlhé Klčovo
  Martin Vaszarab Častkovce
  Romana Konerácka Košice I
  Lukáš Havlík Liptovský Mikuláš
  Lukáš Konúpka Liptovský Mikuláš
  Patrik Polakevič Spišská Nová Ves
  Richard Gajdoš Prešov
  Rudolf Jurenka Nitra