KomentáreNovinky

Aj mladí matičiari sú matičiari

Valné zhromaždenie MS z pohľadu Mladej Matice

Liptovský Mikuláš sa stal po štyroch rokoch znovu mestom kde pricestovali delegáti Valného zhromaždenia Matice slovenskej zo všetkých kútov Slovenska. Svojou troškou k celému zdarnému priebehu po organizačnej stránke prispeli aj členovia špecifického záujmového odboru Matice slovenskej, Mladej Matice.                                                                     

Zapojili sa do príprav a balenia materiálov pred samotným Valným zhromaždením MS, pomáhali pri prevoze daných materiálov a všetkého potrebného. V sobotňajší deň pracovali od skorých ranných hodín, kedy prenášali stoly, stoličky, podieľali sa na príprave priestoru a pri postupnom príchode delegátov usmerňovali autá na parkovisko, odvážali autobusy na záchytné parkovisko či pomáhali pri vstupe s dodržiavaním hygienických opatrení. Rovnako tak asistovali aj pri prezentácií, či počas samotného rokovania ako skrutátori. Ani po skončení Valného zhromaždenia MS nezaháľali a pustili sa do upratovania priestorov a postupnom odvážaní materiálov.                                                            

Okrem spomenutých prác vstúpili aktívne aj do volebného procesu ako delegáti. Celkový počet delegátov bol oproti predchádzajúcemu Valnému zhromaždeniu o niečo menší, predovšetkým zo zdravotných či  pandemických dôvodov. Z celkového počtu 307 prítomných delegátov bolo 17 tých ktorý reprezentovali Odbory Mladej Matice, čo je 5,54% delegátov.        

Pri diskusiách a názoroch jednotlivcov, že mladí matičiari ovplyvňujú výsledok volieb treba jasne povedať že to nie je tak, keďže je to v tomto prípade len malé číslo delegátov, ktorých hlas je síce dôležitý no z ďaleka nie rozhodujúci ako to niektorí jednotlivci uvádzajú. Celkový počet odborov Mladej Matice je 32, takže ani prípadná účasť všetkých by nemala rozhodujúce slovo. Z pohľadu Valného zhromaždenia je účasť mladšej generácie dôležitá skôr pri organizačných a pracovných povinnostiach než pri volebných, keďže ide o práce často fyzicky náročnejšie ako bolo uvedené.

Ak by sme sa pozreli na výsledky volieb tak z pomedzi 49 kandidátov do Výboru MS sa prekrúžkovali do 28 členného Výboru MS: podpredseda MS- Bc. Marek Nemec (33 rokov)- 222 hlasov, tajomník MS- RNDr. Ján Seman (33 rokov)- 202 hlasov, stavebný inžinier- Ing. Matej Ivanko, PhD. (34 rokov)- 174 hlasov, riaditeľ sekretariátu MS- Mgr. Peter Schvantner (28 rokov)- 163 hlasov, tanečný pedagóg- Bc. Michal Gnip (31 rokov)- 156 hlasov, kaplán- Mgr. Filip Púpala (25 rokov)- 151 hlasov, projektový koordinátor- Bc. Vladimír Tököly (25 rokov)- 114 hlasov.  Medzi nezvolenými kandidátmi ostali administratívny pracovník- Mgr. Richard Gajdoš (31 rokov) a vedúci krytej plavárne a športových zariadení- Tomáš Paprčka (32 rokov). Pokiaľ ide o členov Dozorného výboru MS na kandidátke sa nachádzal len jeden člen mladej matice a to dátový analytik- Ing. Jozef Humeník (27 rokov) zvolený s počtom hlasov 165. Aj tieto výsledky jasne hovoria o skutočnosti že účasť 17 delegátov za odbory Mladej Matice nie je v žiadnom prípade rozhodujúca. Všetkých členov zvolených do orgánov Matice slovenskej z radov mladých matičiarov vyspovedáme a prinesieme postupne rozhovor a predstavenie ich činnosti a osoby.        

Všetkým zvoleným kandidátom na čele s predsedom Matice slovenskej Mariánom Gešperom a predsedom Dozorného výboru MS Martinom Fejkom gratulujeme a prajeme im v ich náročnej práci pevné zdravie a množstvo dobrých rozhodnutí. Taktiež chceme poďakovať za účasť všetkým delegátom ktorých podporu si vážime a konštruktívnu kritiku sa budeme snažiť pretaviť do reálnych činov aby sme svojou prácou mohli pomáhať pri zveľaďovaní Matice slovenskej.                            

Matica slovenská je jednota národa a života slovenského, bez rozdielu veku, vzdelania, profesie či konfesie. Tvoria ju ľudia a ich činy a veríme že svojim konaním a úctou nielen k Matici slovenskej ale aj k samým sebe budeme spoločne pracovať na upevňovaní postavenia našej národnej kultúrnej ustanovizne Matice slovenskej.     

Text: Marek Nemec
Foto: Veronika Grznárová

Komentovať