NovinkyReportáže

Národný matičný sprievod v Košiciach, aj za účasti Mladej Matice, vzdal hold štúrovcom

V Košiciach sa túto nedeľu 21. mája 2023 uskutočnil národný matičný sprievod venovaný dvestoročniciam významných predstaviteľov štúrovskej generácie, ktoré si Matica slovenská pripomenula už v minulom roku úspešnou sériou veľkolepých podujatí, konferencií a prednášok. Aj v tomto roku nezabúdame na 200. výročie mnohých mladších predstaviteľov štúrovskej generácie, medzi ktorých patrí Peter Kellner-Hostinský, Samo Vozár, Jozef Podhradský, Ján Čipka, Martin Čulen a iní.
 
Košice, ako druhé najväčšie slovenské mesto, sú dejinne úzko späté so štúrovcami a revolučnými udalosťami meruôsmych rokov. V rokoch 1843 – 1848 tu pôsobil ako kaplán Jonáš Záborský až do legendárneho hurbanovského Slovenského povstania. Práve v Košiciach bol uhorskou brachiálnou mocou za prechovávanie Žiadosti slovenského národa uväznený i obvinený z tzv. panslavizmu. Ľudovít Štúr navštívil Košice 24. februára 1849 a stretol sa s Jonášom Záborským. Zároveň sa Štúr, J. M. Hurban a M. M. Hodža v okolí Košíc snažili naverbovať nových dobrovoľníkov. V Košiciach sa definitívne rozhodlo aj o myšlienke vytvorenia deputácie, ktorá pôjde do Olomouca a predloží slovenské požiadavky panovníkovi, čo sa stalo 20. marca 1849.
 
Početný sprievod účastníkov v dobových kostýmoch, predstavujúcich hurbanovských dobrovoľníkov so slovenskými, matičnými vlajkami a zástavami prvej Slovenskej národnej rady začal svoju púť pred Immaculatou na Hlavnej ulici v Košiciach. Súčasťou sprievodu boli aj delegácie matičiarov zo všetkých kútov Slovenska. Následne sa účastníci sprievodu postupne zastavili pri bustách slovenských osobností a pamätných tabuliach nachádzajúcich sa na Hlavnej ulici – Jonáša Záborského, Jozefa Miloslava Hurbana, pri dvojbuste Ľudovíta Štúra a Jonáša Záborského a pri pamätníku Štefana Moysesa. Na týchto lokáciach sa prítomným prihovoril predseda MS Marián Gešper a riaditeľka Domu MS v Košiciach Martina Matečková.
 
Štúrovská generácia je podľa predsedu MS Mariána Gešpera dodnes najvyspelejšou a najintelektuálnejšou generáciou v našich dejinách. „Štúrovci položili základy slovenskej kultúry, keď založili Maticu slovenskú, ale i modernej slovenskej politiky, keď stáli pri vzniku SNR a boli tvorcami budúcich slovenských štátnych symbolov. Je do očí bijúce, ak pri 30. výročí vzniku SR a dvestoročnici štúrovcov došlo k škandalóznemu odstráneniu farebného vyobrazenia štátneho znaku SR z nových občianskych preukazov. Varovaním je aj nedávny incident na Devíne, kde si študenti i matičiari nemohli dôstojne uctiť legendárny výstup štúrovcov – so slovenskými štátnymi vlajkami na žrdi! Nemožno mlčať ani pri účelovom útoku administrátora facebookovej stránky „HOAXY – PODVODY – Polícia SR,“ ktorý v tejto súvislosti nepravdivo obvinil MS z hoaxu, čím sám spochybnil nestrannosť tohto dôležitého orgánu štátnej moci! Matica nedopustí, aby sa Slováci – paradoxne v dobe existencie vlastného štátu – pomyselne vrátili do čias Uhorska, kde sme boli perzekvovaní pri prejavoch národného presvedčenia,“ podotkol predseda MS. Sprievod sa ukončil symbolicky pri pamätníku rím. kat. biskupa a prvého predsedu MS Štefana Moysesa. Na tomto mieste riaditeľka DMS Martina Matečková zdôraznila, že „Štefan Moyses bol najvýraznejšou a najobľúbenejšou postavou predmatičného a matičného obdobia. Môžeme smelo povedať, že bez Moysesa by nevznikla ani Matica slovenská, ktorá stojí na pevných pilieroch cyrilometodskej tradície, ktorú dávali do povedomia ľudu bernolákovci a pokračovali v tom štúrovci.“
 
Následne sa zhromaždenie presunulo do DKC Veritas na Dominikánskom námestí, kde sa odohrával hlavný kultúrny program, ktorý moderovala Ľudmila Bujdošová. V ňom vystúpila s recitáciou básne Uvítanie od Ľudovíta Štúra Otília Radvanyová. Divadelnej dramatizácie s názvom Čriepky zo života štúrovcov sa zhostil tajomník MS Peter Schvantner v postave J. M. Hurbana a Martina Matečková ako sprievodkyňa predstavenia. V závere programu vystúpili ženské spevácke skupiny Živena z Moldavy nad Bodvou, Severanky z Košíc, ako aj Studnička z Čakanoviec.
 
Na tomto mieste treba vyzdvihnúť početnú účasť takmer tristo matičiarov a sympatizantov, ktorí sa napriek mnohým, v týchto časoch neprajným útokom na slovenské štátne symboly rozhodli zúčastniť tohto národného sprievodu. Sme radi, že sa účastníci so slovenskými i matičnými vlajkami prihlásili ku kresťanským a k cyrilo-metodským koreňom slovenského národa.
 
text: Martina Matečková, Ján Seman
foto: archív MS

Komentovať