Dozorný výbor MM

  • je revíznym orgánom MM
  • dozerá na činnosť MM a OMM
  • kontroluje dodržiavanie Stanov MM
  • má piatich členov
  • členov dozorného výboru MM volí valné zhromaždenie MM

Na 12. Valnom zhromaždení v Martine, ktoré sa konalo 26. novembra 2022 si delegáti zvolili za členov Dozorného výboru Mladej Matice týchto mladých matičiarov:

  Meno Odbor MM
PredsedaJozef Humeník Košice
PodpredsedníčkaValentína PalkechováČastkovce
Marek NemecLiptovský Mikuláš
Ján Seman Dlhé Klčovo
  Martin Lukáč Turčianske Teplice