Na 11. Valnom zhromaždení v Košiciach, ktoré sa konalo 30. novembra 2019 si delegáti zvolili za členov Dozorného výboru Mladej Matice týchto mladých matičiarov:

Peter Schvantner – OMM Lučenec

Adam Polievka – OMM Banská Bystrica

Tomáš Paprčka – OMM Liptovský Mikuláš

Leila Bartková – OMM Košice

Mária Gašparová – OMM Častkovce