Dozorný výbor MM

  • je revíznym orgánom MM
  • dozerá na činnosť MM a OMM
  • kontroluje dodržiavanie Stanov MM
  • má piatich členov
  • členov dozorného výboru MM volí valné zhromaždenie MM

Na 11. Valnom zhromaždení v Košiciach, ktoré sa konalo 30. novembra 2019 si delegáti zvolili za členov Dozorného výboru Mladej Matice týchto mladých matičiarov:

  Meno Odbor MM
Predseda Peter Schvantner Lučenec
Podpredseda Leila Bartková Košice I
Člen dozorného výboru Adam Polievka Banská Bystrica
  Mária Gašparová Častkovce
  Tomáš Paprčka Liptovský Mikuláš