Novinky

Pokorili sme Ondavu

V roku 2023 slávi Matica slovenská svoje 160. výročie založenia a symbolicky Záujmový odbor Matice slovenskej Mladá Matica svoje 30. výročie založenia. Mladí matičiari z okresu Vranov nad Topľou sa rozhodli 30. výročie osláviť splavom Ondavy. Ondava je známa hlavne vodným dielom Domaša, spod ktorého sa práve mladomatičný splav aj začal 25. augusta 2023. Pozvanie na splav prijali vzácny hostia tajomník Matice slovenskej Viliam Komora, predseda Dozorného výboru Matice slovenskej Martin Fejko a starosta obce Ondavské Matiašovce Martin Mika. Splav svojím príhovorom otvorili predseda Mladej Matice Martin Hajník a jej podpredseda Peter Schvantner.

Mladá Matica vznikla 6. augusta 1993 v rámci osláv 130. výročia založenia Matice slovenskej. Odvtedy mladí matičiari urobili mnoho práce v národno-kultúrnom živote. Prvoradým cieľom Mladej Matice vyplývajúcim z programu Matice slovenskej je národná činnosť smerujúca k všeobecnému poznaniu národných dejín, poznaniu osobností a udalosti, kultúry, tradícií a pestovanie vlastenectva u mladej generácie. Mladá Matica vykonáva na podporu svojich cieľov mnohovrstvové podujatia so zreteľom na vlastenectvo. Dôležitá je organizácia národných podujatí, prednášok, besied, literárnych večerov, poznávacích výletov pre mládež, športových podujatí, seminárov, scénických dramatizácií, ale aj otváranie súčasných tém. Hlavným podujatím Mladej Matice je Národný zraz Mladej Matice, kde sa stretávajú mladí matičiari a vlastenci z celého Slovenska.

Splav bol ukončený v obci Ondavské Matiašovce, kde nás srdečne privítali miestny matičiari na čele s Michalom Onofrejom. Ďakujeme obci a miestnym matičiarom za pohostenie a srdečné prijatie. Bohužiaľ nie každý účastník splavu sa dostal až do cieľa. Veríme, že o rok sa o to pokúsia znovu. Samotný splav trval približne tri hodiny. Ďakujeme všetkým, ktorí sa splavu zúčastnili a veríme, že o rok sa nám podarí pokoriť Ondavu opäť.

Text: Martin Hajník
Fotografie: Ján Šimko

Komentovať