NovinkyReportáže

Jubilejný XV. ročník futbalového turnaja M. R. Štefánika

Tradičný matičný turnaj generála Milana Rastislava Štefánika sa tento krát presunul do športovej haly PKO pri ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou. Bol výnimočný vo viacerých ohľadoch. Jubilejný XV. ročník sa hral totiž v hernom formáte osem plus jeden hráč a tento rok sa nesúťažilo o putovný pohár generála M. R. Štefánika. Turnaj sa hral 22. decembra 2023 (piatok) a zúčastnili sa ho tri tímy: Mladá Matica Kamenná Poruba, FK Davidov a MO MS Čičava. Po príhovore predsedu Mladej Matice Martina Hajníka sa začalo športové zápolenie. Predseda v príhovore spomenul životné dielo M. R. Štefánika a jeho vplyv na vznik samostatnej Slovenskej republiky, ktorá tohto roku oslávila svoje 30. výročie vzniku. Nezabudol spomenúť 160. výročie Matice slovenskej a načrtol, že ďalší rok Matica slovenská vyhlásila ako Rok slovenských žien v národnom hnutí. Víťazom turnaja sa stali mladí matičiari z Kamennej Poruby a najlepším strelcom turnaja bol Dominik Sabol z tímu FK Davidov. Rozhodcom turnaja bol Ladislav Kalafa a zapisovateľkou Tímea Jančíková. Ďakujeme všetkým súťažiacim, divákom a hlavne organizátorom turnaja.

Text: Martin Hajník
Foto: Timotej Jančík

Komentovať