Novinky

Mladí matičiari na oslavách 160. výročia založenia Matice slovenskej v Martine

V roku 2023 si pripomíname množstvo významných výročí udalostí a osobností národných dejín. Pre matičiarov je to najdôležitejšie práve 160. výročie založenia Matice slovenskej. Jej vznik sme si pripomenuli v dňoch 3.- 6. augusta v Martine, kde sme v rámci osláv usporiadali XIV. Národný zraz Mladej Matice.

Pre všetkých účastníkov osláv bol pripravený veľmi zaujímavý a pestrý program aj s účasťou mladých matičiarov. Slávnosti začali vo štvrtok (3. 8.) už V. kongresom matíc a inštitúcií slovanských národov v Turčianskej galérií. Prítomní boli mladí matičiari nielen ako účastníci ale aj ako tlmočníci, konkrétne Jozef Humeník a SolomyaTsymko.

Program pokračoval v piatok (4. 8.). Okrem ukončenia kongresu, kde vystúpil Lukáš Perný, slávnosti pokračovali odhalením busty Františka Jozefa Fugu. Vrcholom piatkového programu bolo inscenované prvé valné zhromaždenie MS z roku 1863. V scénke sa objavili mladí matičiari, ktorí stvárnili otcov zakladateľov MS. Jána Francisiciho zahral Marek Nemec, Karola Kuzmányho stvárnil Peter Schvantner, Štefana Marka Daxnera zahral Teodor Sitarčík, grófa Pálfyho stvárnil Peter Hrbatý a scénkou sprevádzala Gabika Jančíková. Spomínaných doplnil Milan Stromko ako Štefan Moyses a mnohí mladí matičiari ako komparz stvárňujúci účastníkov prvého valného zhromaždenia MS, ktorý viedol Martin Hajník. Komparz zabezpečili odbory Mladej Matice z Kamennej Poruby, Vranova nad Topľou, Košíc, Lučenca, Zvolena, Zvolenskej Slatiny a Bratislavy. Dramatizácia mala veľký úspech a mnohí si pochvaľovali najmä získané informácie ako vlastne prebiehalo prvé valné zhromaždenie Matice slovenskej ako aj problémy so vznikom MS. Piatkový program ukončilo divadelné vystúpenie divadla Komora z Komárna s hrou „Čaj o piatej“ aj s mladými matičiarmi z Komárna.

Sobotný program (5. 8.) patril vystúpeniam folklórnych skupín z celého Slovenska aj s účasťou mnohých mladých matičiarov, pričom programom sprevádzali Jessica Breznenová a Vladimír Tököly z OMM Rožňava. Vrcholom soboty bol Galaprogram, kde vystúpil SĽUK, FS Marína a FS Chemlon aj súčasťou Michala Gnipa a mladých matičiarov z OMM Humenné. Záver sobotného programu s názvom „Matica pre mladých, Matica pre súčasnosť“ patril vystúpeniam speváčok Veroniky Rabada a Zuzany Smatanovej. V nedeľu sa viacerí mladí matičiari zúčastnili pobožností.

Celý tento program sa pripravoval viac ako rok. Súčasťou príprav a organizácie boli mnohí mladí matičiari, ktorí si doslova „odmakali“ celé slávnosti. Okrem účasti v programoch boli súčasťou každej organizačnej časti, ktoré nie sú viditeľné ale za to sú esenciálne pre zdarný priebeh podujatia. Veľká vďaka patrí všetkým mladým matičiarom, ktorí sa zúčastnili osláv a ktorí pomohli k hladkému priebehu osláv.

Text a foto: Mladá Matica

Komentovať