NovinkyReportáže

Po stopách predkov v Ruskej Porube

Malebná rusínska obec Ruská Poruba, okres Humenné pod vrchom Lipovica sa preslávila bojovým duchom svojich obyvateľov už niekoľko krát. Počas 1. svetovej vojny sa v nej odohralo niekoľko bojov na horskom masíve Korunková, kde na tzv. severnom fronte si zrovnali svoje sily vojska Rakúsko-Uhorskej armády a Ruskej armády, kde dodnes možno vidieť stopy po zákopoch. Druhá svetová vojna, ktorá sa považuje za najstrašnejšiu v dejinách ľudstva, taktiež neobišla ani túto obec. Ruská Poruba bola ťažko vojnou skúšaná, bola vypálená nemeckými vojskami, lebo Nemci vedeli, že aj v tejto obci sa skrýva bojový duch občanov – Slovákov a Rusínov, ktorí bojovali, bojujú a budú bojovať za svoju slobodu s akýmikoľvek okupantmi.

V obci Ruská Poruba operovalo hneď niekoľko partizánskych zoskupení medzi ktoré nepochybne patrí partizánsky zväzok Čapajev a partizánsky oddiel Šukajev. Pozostatky padlých bojovníkov sú uložené na miestnom cintoríne, kde dodnes stojí pamätník, aby si ľudia aj dnes uvedomili, že obetovali to najcennejšie čo mali – svoj život za slobodu iných. Snáď jedným z najznámejších bojovníkov bol Ľudovít Kukorelli, slovenský dôstojník letectva a veľmi významný veliteľ a organizátor partizánskych jednotiek na východnom Slovensku. Podľa údajov z farskej kroniky je jasné, že Ľudovít Kukorelli sa oženil v miestnom Gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Následne boli partizánske jednotky dislokované, a ich operačné územie bolo na severe, v okolí mestá Medzilaborce, kde si našlo miesto svojho  posledného odpočinku množstvo partizánov, vrátane Ľudovíta Kukorelliho.

Keď sa presunieme do súčasnosti, kde sa dňa 09.07.2023 konal už 24. ročník tradičného národnostného festivalu, tak zistime, že ani dnes po skoro 80-tích rokoch od druhej svetovej vojny, ľudia nezabudli na svoju históriu. Okrem tradičných ľudových piesní a tancov bolo na úvod súčasťou programu aj vzdanie úcty padlým bojovníkom-partizánom pri pamätníku na miestnom cintoríne, kde sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov a čestná stráž. O túto časť programu sa bravúrne postarali matičiari z Partizánskej skupiny Čapajev na čele s Marekom Merčakom, v spolupráci s Maticou slovenskou v zastúpení Martina Hajníka a Jozefa Humeníka.

Text: Ing. Jozef Humeník, predseda Dozorného výboru Mladej Matice a člen Dozorného výboru Matice slovenskej

Foto: Partizánska skupina Čapajev

Komentovať