NovinkyRozhovory

Predstavujeme členov Výboru MS – Matej Ivanko

Jedným z 28 členov Výboru Matice slovenskej je aj Ing. Matej Ivanko PhD., ktorý je zároveň členom Mladej Matice. Na Valnom zhromaždení 9. októbra získal od delegátov 174 hlasov. Len pripomenieme, že počet všetkých delegátov s právom voliť bol 307, z toho bolo zástupcov Odborov Mladej Matice len 17.  Ing. Matej Ivanko PhD. sa narodil v roku 1987, čo ho radí k mladším členom Výboru Matice slovenskej. V súčasnosti žije a pôsobí v Bratislave ako stavebný inžinier. Študoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na Stavebnej fakulte, kde získal druhý aj tretí stupeň vysokoškolského vzdelania.

1. Maťo, prečo si sa stal členom MS a Mladej Matice?

K Matici slovenskej som sa dostal prostrednictvom jej zanietených členov, s ktorými som prichádzal do kontaktu počas študentského života. Zoznámil som sa s niekoľkými členmi MS a zúčastnil som sa niekoľkých podujatí, ktoré ma fascinovali. Kedže som mal vždy národné cítenie a chcel som sa nejakým spôsobom podieľať na udržiavaní a rozvíjaní národných tradícií a princípov, zvolil som si členstvo v MS. Bolo to tiež kvôli tomu, že Matica Slovenská má bohatú históriu, v jej radoch pôsobili významní slovenskí dejatelia, ktorí sa za náš národ postavili v najťažších časoch a vybojovali mu postavenie, ktoré pretrvalo dodnes. Často pritom riskovali vlastný život a obetovali všetko, čo im bolo drahé. Patrí im za to moja úcta a vďaka a aj preto som sa stal členom Matice slovenskej.

2. Čo ti prinieslo tvoje doterajšie pôsobenie v MS a Mladej Matici?

Prostredníctvom Matice slovenskej som mal možnosť zúčastniť sa množstva podujatí. Vystupoval som v dobových kostýmoch v rekonštrukciách historických udalostí, bol som pri odhaľovaní búst a tabúľ významným slovenským dejateľom a zoznámil som sa s dejinami a osobnosťami, o ktorých sa v škole učí len málo, prípadne vôbec! Jedným z prvých takýchto podujatí pre mňa bola práve púť na Devín na počesť Štúrovcov, ktorí prijali na Devíne slovanské mená v roku 1836. Pôsobenie a členstvo v Matici slovenskej bolo a je pre mňa veľmi prínosné, pretože, ako som už spomenul, napríklad aj prostredníctvom historických výjavov som mohol verejnosti priblížiť osobnosti a udalosti nášho národa. Reprodukovať autentický text, zároveň byť odetý do dobového kostýmu a približovať takýto výjav verejnosti, je určitým zadosťučinením aj pre mňa samotného. Pevne verím, že si niečo z daných podujatí odniesli aj diváci, predovšetkým mladá generácia.

3. Čo očakávaš od členstva vo Výbore Matice Slovenskej?

Chcel by som sa najskôr poďakovať za dôveru všetkím delegátom, ktorí mi svojim hlasom dali možnosť stať sa členom Výboru MS. Činnosť výboru je v súčasnej dobe plnej ľahostajnosti voči všetkému národnému dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Pevne verím, že výbor v novom zložení prispeje k upevneniu postavenia MS v národnom živote a zlepší povedomie medzi ľudmi. Ťažké podmienky dokážu aktivizovať ľudí lepšie ako obdobie pokoja, kedy je väčšia tendencia „zaspať na vavrínoch“. Vkladám svoje nádeje a očakávania práve do činnosti Výboru MS, kedže je momentálne poskladaný z ľudí rôzneho vekového zloženia, ale aj rôznorodého profesného života. Nech to znie akokoľvek idealisticky, verím v spoločnú prácu smerujúcu k napredovaniu. Zároveň som rád a budem sa snažiť prispieť k tejto činnosti, k rozvoju Matice slovenskej a upevnovaniu jej postavenia aj u novej mladej generácie. Aktuálne som začal napríklad pracovať na projekte, ktorého hlavným cieľom je obnova starej drevenice pod Tatrami. Chceli by sme ju realizovať pod záštitou Matice slovenskej. Bol by to netradičný, no isto kladne hodnotený počin.

4. Čo by si odkázal ďalším potenciálnym členom MS a Mladej Matice?

Určite by som odkázal mladým ľudom, ktorých zaujíma naša história, tradície či folklór, aby neváhali a prihlásili sa do Mladej Matice, a tým pádom aj Matice slovenskej. Spoznajú tu veľa šikovných ľudí, nadobudnú množstvo poznatkov a skúseností od druhých matičných generácií. Prostredníctvom podujatí, ktoré sa vrámci MS organizujú, sa zoznámia s často nie tak známymi obdobiami našich dejín a osobnosťami, ktoré ich formovali. Každý člen MS má možnosť zúčastňovať sa týchto akcií, kde panuje vždy priateľská, ale aj inšpiratívna a poučná atmosféra a družnosť. S Maticou sa tiež spájajú všetký kúty Slovenska.  A práve dobrovoľná činnosť a členstvo v Matici slovenskej mi umožnili tieto miesta spoznávať.

Komentovať