Novinky

Vznikol Odbor Mladej Matice v Turčianskych Tepliciach

foto-1

                Gymnázium Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach malo byť na základe minuloročného plánu VÚC v Žiline zavreté. Opak sa však stal pravdou a aj vďaka pomoci Matice slovenskej spomínané gymnázium zavreté nebolo. V apríli tohto roku predseda MS navštívil toto gymnázium s prednáškou týkajúcou sa M.R. Štefánika a vzniku prvej Česko-slovenskej republiky, na ktorej sa prejavilo viacero nadaných a uvedomelých študentov.      
            Viacerí účastníci spomínanej prednášky sa už zúčastnili niektorých podujatí, ktoré organizovala Matica slovenská a Mladá Matica. Išlo o Národný zraz Mladej Matice, Národný výstup na Kriváň ale aj podujatie k 75. výročiu SNP v Zvolene a Banskej Bystrici. Aj vďaka poznaniu ostatných mladých matičiarov z celého Slovenska a samotnému princípu fungovania Mladej Matice a jej poslaniu sa študenti rozhodli jasne. Výsledkom tohto všetkého je vznik Odboru Mladej Matice v Turčianskych Tepliciach, pričom toto gymnázium sa stalo jeho „základňou“.  
            Ustanovujúce valné zhromaždenie sa uskutočnilo 17.10.2019 v priestoroch Gymnázia Mikuláša Galandu. Na začiatku sa prítomným študentom prihovoril predseda DV Mladej Matice Peter Schvantner, ktorý vysvetlil podstatu nielen Mladej Matice ale aj Matice slovenskej pričom načrtol možnosti ich ďalšieho záujmu. Následne sa pristúpilo k jednotlivým bodom programu, pričom schôdzu viedol Marián Leško, ktorý sa stal aj predsedom OMM. Samozrejme, mladí si určili aj plán ich činnosti ešte pre tento rok a následne aj pre rok 2020. V pláne majú si besedou pripomenúť 30. výročie „Nežnej revolúcie“ a v budúcom roku si pripomenúť osobnosť Jozefa Lettricha. Ich celkovým plánom je priblížiť rôznymi formami turčiansko-teplickej mládeži pôsobenie jednotlivých osobností národných dejín, ktoré pôsobili v ich meste. Nový predseda OMM M. Leško sa následne všetkým poďakoval a ukončil toto zasadnutie.         
            Súčasná doba, v ktorej žijeme, plná materializmu a pochybných hodnôt je pre mladého človeka často mätúca. Je preto potešiteľné, že sa ešte vždy nájdu mladí, vlastenecky uvedomelí a mysliaci mladí ľudia, ktorí majú záujem organizovať národný život v ich okolí. Zároveň to pridáva na uvedomení si, že netreba byť pesimistický a naopak, je potrebné vyhľadávať takéto osobnosti a pracovať s nimi. Len takto sa nám podarí dosiahnuť náš cieľ a to zdravé fungovanie našej vlasti, založené na tradičných hodnotách a národovectve.           
           

Text a foto: Peter Schvantner

Komentovať