NovinkyReportáže

Mladomatičný paintballový turnaj z úcty k M. R. Štefánikovi

Tento rok si pripomíname osobnosť M. R. Štefánika viac ako pred rokom. S jeho pamiatkou sa stretávame na každom rohu. Aj náš zvolenský mladomatičný odbor organizuje každoročne pripomienkový paintballový turnaj venovaný práve tejto osobnosti.

Naše podujatie sme prichystali klasickou učebnou metódou, od teórie k praxi. Na začiatku predseda OMM ZV Ondrej Baranec predstavil účastníkom, čo je cieľom Matice slovenskej: rozvíjanie a upevňovanie slovenského vlastenectva, prebúdzanie a umocňovanie národného povedomia práca s mládežou a pestovanie národných, kresťanských, mravných a demokratických hodnôt.

Najviac nás však zaujalo ako Štefánik dokázal prežiť taký aktívny život, čo ho motivovalo, aký bol (vytrvalý, trpezlivý a priebojný) a ako velil. Po všetkých informáciách nám zostalo len to podstatné, a to čas reálneho nasadenia v boji, tentoraz len rekreačne. V priestoroch, kde by sa nejedna duša bála, sme dokázali svoju odvahu a bojovali sme do posledného padlého.

Nakoniec verím, že každý z nás si domov odniesol nielen mnohé poznatky, ale hlavne, že stále žijú ľudia, ktorí nezabúdajú, že sme mali osobnosti, ktoré si za cieľ svojho života stanovili slobodu. Žijeme vlastne v sne našich osobností. Slobode. Oni nebojovali pre seba, ale za nás. Preto si ich vážime.

Ondrej Baranec,
vedúci Oblastného pracoviska Zvolen

Komentovať