Komentáre

Vďaka Matici slovenskej som sa veľa naučila, dozvedela a spoznala skvelých ľudí

Zrazy Mladej Matice a ako to na nich vyzerá

Som vďačná za Maticu slovenskú? Áno som! A to nie len kvôli novým vedomostiam o svojej vlasti ale najmä, že som mohla spoznať nových ľudí, ktorí sa zaujímajú o svoju vlasť a sú na ňu hrdí a pyšní. Matica slovenská je spolok nás, nás Slovákov, ktorých nie len zaujíma história, ale máme cieľ spoločne ďalej rozvíjať našu kultúru, jazyk a šíriť osvetu. Pri tom sa združujeme v rôznych matičných odboroch.

My, mladí matičiari, máme svoje podujatia rôzneho druhu, no ja si dovolím Vám priblížiť naše národné zrazy. Národné zrazy Mladej matice sú nie len o získavaní vedomostí ale aj o spoznávaní sa medzi sebou. Sú venované rôznym osobnostiam a udalostiam. Mladá Matica má približne 700 členov z 31 odborov zo siedmich krajov Slovenska.

Ako už bolo spomenuté zrazy majú pre nás o to väčšiu hodnotu a význam, že sú venované významným osobnostiam slovenskej histórie. Náš jedenásty ročník národného zrazu bol venovaný pamiatke Milana Rastislava Štefánika, pri príležitosti 100. výročia jeho tragickej smrti, ktoré bolo v máji 2019.

Zraz sa konal pri Spišskej Novej Vsi, kde po stretnutí a ubytovaní všetkých našich matičiarov sme sa mohli venovať práve tomu, kvôli čomu sme sa stretli. Na úvod sme sa zoznámili, pozdravili a prebrali program celého zrazu, kde nás s úsmevom na tvári privítal predseda Mladej Matice Marek Nemec a predstavil ďalších prítomných členov Matice slovenskej. V ďalší deň bol pre nás pripravený naozaj bohatý program. Predtým ako sme sa vybrali preskúmať ten bohatý program naši matičiari vytiahli vlajky, tričká so znakom Mladých Matičiarov a niektorí nás prekvapili uniformami,  čo potešilo každé oko či už naše alebo ostatných. A program začal. Návštevu Múzea Spiša spojenú so zaujímavou prednáškou – 100 rokov bez Štefánika – nám predstavil pán R. Zacher , riaditeľ Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi. Vďaka priaznivému počasiu sme mohli presunúť mestom k buste M. R. Štefánika a vzdať mu úctu. Taktiež týmto zrazom sme si pripomenuli aj 80. výročie Malej vojny a tak sme sa rozhodli vzdať úctu aj hrdinom Malej vojny na cintoríne v Spišskej Novej Vsi. Po oprášení minulosti a vzdaní úcty sme ďalej pokračovali na Tomášovský výhľad, ktorý nás ohúril akúto krásnu krajinu máme. A to nebolo ešte všetko! Po návrate do nášho „táboriská“ boli pre nás pripravené zaujímavé disciplíny, každému sa páčilo niečo iné a mňa zaujal najmä vedomostný kvíz, ktorý sa týkal práve našej Matice slovenskej a jej histórie. A nakoniec krásny večer sme presedeli pri ohni, všetci v kruhu plných zaujímavých debát o ďalších spoločných akciách. Nádhera, na ktorú si každý veľmi rád opätovne spomenie ako to je aj v mojom prípade.

A poďme ešte o rok späť. Keďže desiaty ročník bol naozaj pestrý a špecifický. Všetci matičiari sme sa s radosťou v duši stretli v obci Varín. Tento národný zraz bol venovaný najmä Jozefovi Cígerovi Hronskému. Špecifický bol nie len v tom, že sa týkal a pripomínal nám J. C. Hronského, ale sme privítali medzi sebou aj Slovákov žijúcich na Ukrajine, ktorí boli veľmi priateľskí a milí. Taktiež s nami absolvovali program, ktorý bol bohatý, keďže sme začali už hneď zrána a presunuli sme sa do centra kultúrneho života do mesta Martin, kde nás previedol a oboznámil so zaujímavými informáciami o životoch významných činiteľov našej histórie – P. Mudroň, Š. M. Daxner, M. Dula, J. Országh, J. J. Hodža, M. Hodža, J. Škultéty, F. Juriga, K. Kuzmány a ďalší- docent Pavol Parenička.  Ďalej nám bola umožnená prehliadka v Dome J. C. Hronského, kde práve J. C. Hronský bol zakladateľom zahraničnej Matice slovenskej. Taktiež sme navštívili krásnu budovu Matice slovenskej, kde bola pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana venovaná výstava, ktorá nám priblížila osobnosť J. M. Hurbana, napríklad aj tým, že svoje symbolické slovanské meno prijal až na pamätnej vychádzke na Devín v roku 1836 a taktiež, že stretnutie s Ľudovítom Štúrom mu prinieslo jeho osobné národné obrodenie. Všetko sa dá v dnešnej dobe nájsť na internete, no keď sa chcete niečo opýtať, niečo prediskutovať, porozmýšľať ako to kedysi bolo a prečo to tak bolo je naozaj lepšie byť v kruhu ľudí, ktorých to zaujíma rovnako ako Vás a môžete si medzi sebou vymeniť svoje názory a diskutovať o tom, čo Vás zaujíma. A tak sa to ďalej nieslo aj celým zrazom, kde ste mohli diskutovať o všetkom, čo Vás napadlo a tak prijať aj iné názory. Síce niesol sa celý zraz v duchu národa, no taktiež ako po predchádzajúce roky, nezabudli nás opäť preskúšať na vedomostnom kvíze a pri rôznych športových aktivitách, ktoré nie len, že pobavili, ale utužili priateľské vzťahy a opäť spojili nás, mladých matičiarov z rozličných kútov, regiónov, krajov Slovenska.

Tak ako Matica slovenská, každý jeden odbor Matice slovenskej, odbory Mladej matice sú výnimočné, tak aj každý jeden národný zraz je niečím výnimočným, tak ako každý jeden z nás je výnimočný. Preto je vždy milé a nezabudnuteľné spoznať nových ľudí, nových členov, vymieňať si názory, spoločne diskutovať a rozvíjať sa, spájať sily a vytvárať nové ďalšie podujatia, ktoré nám pripomínajú to, čo naša vlasť už dosiahla a načo má dosah.

Zdar Slovanstvu!

Timea Jančíková
hospodárka Mladej Matice a predsedníčka OMM Vranov nad Topľou

 

 

Komentovať