Pozvánky

S NOSOM V KNIHE 2021

OMM Turčianske Teplice spolu s Mestským parlamentom mladých Turčianske Teplice vyhlasujú liternárnu súťaž “S nosom v knihe 2021”.

Súťaž je rozdelená do 3 kategórií s 3 rôznymi témami:

1. KATEGÓRIA (5. – 7. roč. ZŠ): Keby knihy rozprávali (rozprávanie) / Hrdinovia všedných dní (rozprávanie). 

2. KATEGÓRIA (8. – 9. roč. ZŠ): Nebola to posledná stránka (rozprávanie) / Hrdinovia všedných dní (úvaha)

3. KATEGÓRIA (stredné školy): Deň, kedy všetko stíchlo (rozprávanie) / Hrdinovia všedných dní (úvaha)

Súťažné témy posielajte v jednom dokumente spolu s menom, názvom školy, kategóriou a vybranou témou.

Rozsah: max 2 strany formátu A4

Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota spolu s členmi MPM a OMM TR. Vyhodnotenie prebehne vzhľadom na aktuálnu situáciu online (bližšie info bude zverejnené včas).

Práce posielajte na literarnasutazmpm@gmail.com do 15.3.2020

Tešíme sa na Vaše práce!

Komentovať