Komentáre

Kremeľ vraj uniesol Maticu

Obvinenia z panslavizmu odhaľujú spiatočnícke myslenie akože analytikov

V roku 2020 sa zjavilo na webovom portáli aktuality.sk viacero manipulatívnych článkov o Matici slovenskej. Medzi nimi hviezdi podcast Disinfo Report: Ako Kremeľ uniesol Maticu slovenskú. Svoju analýzu v ňom prezentujú Veronika Golianová a istý „akademik“ Dr. Aliaksei Kazharsky. Ako to vystihol jeden z komentujúcich na Facebooku: Všetko je to postavené na dojmoch jedného Bielorusa a jeho slovenskej kamošky…

Analytici, ak ich tak vôbec môžeme nazvať, pomerne manipulatívne a o to klamlivejšie vykonštruovali svoju „analýzu“ slovnou hrou o úlohe národnej a slovanskej identity, keďže to podľa nich údajne zohráva najväčšiu rolu v „ruskej propagande“.

ZAUJATÝ „AKADEMIK“

Na otázku, či Kremeľ uniesol niektoré naše kultúrne inštitúcie, odpovedal Kazharsky takto: „V ideologickom zmysle áno.“ Odvoláva sa na príspevky na weboch a v rámci MS na Slovenské národné noviny. Úmyselne však pomlčal o tom, že analyzoval články nezávislých prispievateľov do SNN. Na základoch tejto manipulácie postavil Kazharsky „naratív“ o Matici slovenskej: „Je viditeľná istá zamilovanosť, láska, ale nie voči Rusku ako takému, ale voči autoritárskemu režimu, ktorý v Rusku existuje.“ Podľa neho sa za konšpirácie označuje všetko, čo pochádza z ruských zdrojov – aj tých oficiálnych. Rovnica je pomerne jednoduchá: ruský zdroj rovná sa  konšpiračný zdroj. A čo na to samotná kultúrna inštitúcia? Informačné ústredie MS oficiálnym listom požiadalo A. Kazharskeho o predloženie dôkazov, na základe ktorých verejne obvinil Maticu slovenskú zo šírenia ruskej propagandy. Akademik však nebol dodnes schopný slušne odpovedať na list a namiesto toho sa zbabelo posťažoval na internete, že Matici slovenskej sa nepáči jeho analýza. Trend analýz bez dôkazov sa na Slovensku rozmohol v nevídaných rozmeroch…  
 
Ďalej sa v podcaste tento neznámy akademik zameral na démonizovanie Ruska ako krajiny. Tvrdí, že Rusko nie je len Moskva (čo je pravda) a že „o Rusku sa tu veľa nevie a čím menej vie človek o Rusku, tým väčšiu tendenciu ho má obdivovať“. Takúto nevedomosť dokonca spája s Ľudovítom Štúrom… „Veď aj ten hlavný slovenský rusofil Ľudovít Štúr, keď napísal tú svoju knihu, kde veľmi cárske Rusko obdivoval, faktom ale je, že on v Rusku nikdy nebol.“

PROLIBERÁLNA AGENDA

Takzvaný „putinizmus“ označil za „agresívny imperiálny nacionalizmus, antimigračnú a celkovo antiliberálnu agendu“. Zrejme je pre neho proliberálna agenda zo Západu, ktorú sám agresívne a slepo pretláča, úplne v poriadku.    

Kazharsky tvrdí, že nie všetci, čo majú radi Rusko, sú zlí, ale súčasné Rusko ako také je zlé a jeho režim je diabolský. Zároveň dodáva, že je ťažké rozoznať, či ide o skutočný vplyv Kremľa, alebo o zodpovednosť jednotlivcov.

Kazharskeho a Golianovej propagandistické závery však vôbec nie sú nové. Možno sa inšpirovali v 19. storočí, keď uhorské úrady v zmysle šovinistickej politiky proti národom Uhorska bežne obviňovali z panslavizmu významných Slovákov, národovcov a matičiarov. Analýza tejto dvojice vo vzťahu k Matici je paškvilom patriacim do tohto feudálneho a šovinistického režimu z 19. storočia. Fakty hovoria jasnou rečou – Matica slovenská sa k ruskému štátnemu režimu nevyjadruje, nepodporuje ho a nie je nástrojom akejkoľvek cudzej štátnej moci na Slovensku. Jej záujmy sú čisto proslovenské a  nemá nijaký dôvod obdivovať cudzí režim smerom na východ, západ, sever ani juh či severozápad.

NÁRODNÉ ZÁUJMY

Záujmy Matice slovenskej vždy boli a budú totožné so záujmami slovenského národa a jeho štátnosti. Slovanská idea v MS je tradične postavená na kultúrnej i vedeckej spolupráci a hľadať v nej niečo iné je ‒ na rovinu ‒ paranoidné. Otázka je preto iná. Prečo sa akademický zamestnanec Univerzity Komenského, ktorému chodí výplata z našich daní, verejne usiluje o vyvolanie nenávisti časti spoločnosti voči verejnoprávnej kultúrno-vedecko-osvetovej ustanovizni a využíva na to metódy manipulácie a lži? Čie propagandistické vývody zverejňuje v čom záujme?           

A kto je slovutný akademik Dr. Aliaksei Kazharsky? Podľa informácií z podcastu sa venuje strednej a východnej Európe, Rusku a úlohe identity v medzinárodných vzťahoch. Sám sa považuje za akademika, čo je naozaj odvážne. Ako hrdý, pravicovo a liberálne ladený Bielorus napísal v roku 2015 prácu Pohltí Putinov „ruský svet“ Bielorusko? V súčasnosti pôsobí v Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave. Namieste je otázka, aký je jeho prínos pre slovenskú vedu a spoločnosť, keďže je platený z daní Slovákov?              

INOVOVANÉ STARINY

Veľmi moderné a aktuálne je využívanie slov hoax a dezinformácia – po slovensky lož a klamstvo. Treba uznať, že bláznov a fanatikov na oboch stranách barikády slovenskej (dez)informačnej scény je viac než dosť. Spájať však vlastenecké cítenie s inými, skutočne vyšinutými názormi je nebezpečné. To však títo propagandisti vedia a radi to využívajú. Dnešná mladá generácia, vychovaná internetom a mainstreamovými médiami (aj takými pedagógmi ako spomínaný „akademik“), rada a zadarmo, často nevedomky prejavuje svoje názory na prospech majiteľov médií a v mene presadzovania liberálnej „pokrokovej“ ideológie. Pokrokovej v úvodzovkách preto, lebo v skutočnosti je skôr spiatočnícka. V mnohých ohľadoch totiž pripomína totalitné praktiky päťdesiatych rokov 20. storočia, ale aj šovinistický uhorský režim 19. storočia. Dejiny Matice slovenskej si ich dobre pamätajú. Súčasná podoba liberálnej politiky s pôvodnými hodnotami liberalizmu nemá už nič spoločné a za zásterkou propagandistických vyhlásení sa skrýva skutočne nebezpečná ideológia, akú sme tu už v minulosti neraz mali.         

Autor: Peter Schvantner
Karikatúra: Andrej Mišanek

Komentovať