Reportáže

Predstavenie novej knihy v Prešove

V roku 2020 si budeme pripomínať mnoho významných celonárodných ale aj regionálnych výročí. Medzi tie najvýznamnejšie regionálne bezpochyby patria výročia oslobodení jednotlivých miest a obcí na celom Slovensku. V piatok, 17. januára sme si v Prešove pripomenuli oslobodenie práve tohto mesta – aj keď treba poznamenať, v skutočnosti bol oslobodený 19. januára.     

Program symbolicky začal uvedením do života knihy „V boji za slobodu“ (zost. Ján Krajčovič, Jozef Čorba a Peter Švorc). Publikácia faktograficky mapuje odboj proti nemeckému nacizmu v prešovskom kraji v rokoch 1939-1945. Kniha bola vydaná v spolupráci so Zväzom protifašistických bojovníkov, ktorý patria k našim najbližším organizáciám. Uvedenia knihy sa zúčastnili aj predseda vlády SR Peter Pellegrini a ministerka vnútra SR  Denisa Saková. Samozrejme, nechýbali predseda SZPB Pavol Sečkár a pozvaný bol aj predseda MS Marián Gešper, a samozrejme aj široká verejnosť. Súčasťou uvedenia knihy do života bolo aj vystúpenie členov Divadelného odboru MS a Mladej Matice. Scénka mapovala životný osud Ľudovíta Kukorelliho v boji proti nemeckému nacizmu na východnom Slovensku. 

Pripomienka tohto významného výročia v dejinách Prešova pokračovala pietnym kladením vencov pri historickej budove radnice na námestí v Prešove, odkiaľ sa účastníci postupne presúvali k pamätníku v centre mesta. Po položení vencov sa účastníci pietneho aktu presunuli k Pamätníku obetiam bombardovania Prešova na Konštantínovej ulici. Záujem širokej verejnosti bol veľký, veď predsa, takéto výročia si nepripomíname každý deň.     

Prešov bol teda oslobodený 19. januára 1945. Už dva dni predtým vládny komisár viedol nútenú evakuáciu všetkého obyvateľstva, keďže sa z východu blížil front. Miestni obyvatelia sa k evakuácii nepridali a ostali čakať na príchod oslobodzovacieho vojska. Prešov oslobodili príslušníci I. československého armádneho zboru a jednotky 320. gardového pluku 4. ukrajinského frontu. Žiaľ tohto dňa sa nedožilo mnoho zaslúžilých odbojárov a medzi nimi ani spomínaný Ľudovít Kukorelli. Česť a sláva hrdinom boja za slobodu Slovanov a slovenského národa!

Text: Peter Schvantner

Foto: Slávka Jurková, facebook – Peter Pellegrini

Komentovať