Reportáže

Stropkovskí gymnazisti si pripomenuli pamiatku gen. M. R. Štefánika a 100. výročie oslobodenia Slovenska v roku 1919

V roku 2019 sme si v rámci národných dejín pripomenuli veľké množstvo významných výročí. Či už to bolo 100. výročie tragickej smrti M.R. Štefánika, 100. výročie oživotvorenia MS alebo 100. výročia zakladania miestnych odborov MS po celom Slovensku. K významným výročiam v tomto roku sa zaradilo aj 100. výročie oslobodzovania Slovenska spod maďarskej nadvlády.       

Odbor Mladej Matice v Stropkove a Študentský dramatický krúžok 17.decembra zorganizovali na miestnom gymnáziu prednášku spojenú súvisiacu práve so 100. výročím oslobodenia Slovenska spod uhorského jarma. Prednáška bola usporiadaná pre študentov gymnázia a treba poznamenať, že študenti reagovali na otázky súvisiace s prednáškou veľmi pohotovo. Prednášateľom bol predseda MS Marián Gešper. Prednáška sa týkala nielen 100. výročia oslobodenia Slovenska v roku 1919 ale aj s tým súvisiaci vznik Česko-slovenska, ktorého 100. výročie vzniku sme si pripomenuli minulý rok. Vznik Česko-slovenska v roku 1918 pre slovenskú časť krajiny ešte neznamenal automaticky začlenenie do republiky. Práve naopak – boj o samostatnosť sa len začal. No a práve v roku 1919 bola začlenená veľká časť nášho územia.  Rovnako sa prednáška dotýkala aj kľúčových postáv, ktoré boli pri vzniku tzv. prvej Česko-slovenskej republiky, najmä však osobnosti M.R. Štefánika a jeho života.          

Súčasťou podujatia bola aj dramatizácia v podaní mladých matičiarov, ktorý zahrali scénku s názvom „Kapitoly zo života Janka Jesenského“. Scénka sa dotkla všetkých podstatných udalostí smerujúcich k vzniku Česko-slovenska a tiež aj niekedy málo známych hrdinov, bez ktorých by republika, najmä vďaka legionárom, nevznikla. Rovnako sa v scénke predstavil aj M.R. Štefánik. Do scénky sa zapojili aj samotní študenti gymnázia.      

Táto prednáška bola symbolickým vyvrcholením série podujatí venovaným 101. výročiu Česko-slovenska ale aj 100. výročiu oslobodenia Slovenska v roku 1919. Je zrejmé, že Česko-slovensko malo mnoho chýb, najmä voči postaveniu Slovákov v republike, ako sa neskôr ukázalo. Avšak, práve nám Slovákom dala táto republika základ pre vznik vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, ktoré pomohli vychovať novú generáciu národovcov. Rovnako sa v roku 1919 oživotvorila Matica slovenská a začali sa zakladať miestne odbory MS po celom Slovensku. Taktiež sme si mohli prvýkrát riadiť vlastnú samosprávu. Celkovo sa rozhýbal spoločenský a kultúrny život Slovákov a nikto nemohol pochybovať o existencii slovenského národa ako takého. Je paradoxom, že práve spoločný štát s Čechmi dal základ pre vznik autonómie Slovenska a neskôr aj pre vznik Slovenskej republiky v roku 1939. Obete, ktoré boli položené pre začlenenie Slovenska do Česko-slovenska a teda pre oslobodenie Slovenska spod maďarskej nadvlády teda neboli márne. Česť a sláva týmto hrdinom z roku 1919!

 

Text: Peter Schvantner
Foto: Marián Gešper

Komentovať