Reportáže

13. ročník futbalového turnaja M.R. Štefánika vo Vranove nad Topľou

„Život na mňa musí čakať, a nie živorenie“

Milan Rastislav Štefánik

Milan Rastislav Štefánik bol aktívny muž plný života, ktorý nezabúdal na svoju vlasť ani v ďalekej cudzine. Preto Mladá Matica usporiadala vo Vranove nad Topľou na jeho počesť už XIII. ročník futbalového turnaja Milana Rastislava Štefánika. Podujatie otvoril Martin Hajník, ktorý každý rok prerozpráva jednu z kapitol života M. R. Štefánika. Tohto roku dal do pozornosti jeho pôsobenie vo Francúzskej Polynézii.

Podujatie sa konalo v mestskej športovej hale vo Vranove nad Topľou 22.12.2019 a zúčastnili sa ho mužstvá Davidov, OMM Kamenná Poruba, Kompotare, Dlhé Klčovo, DMJ Market a MO MS Giraltovce. Víťazov ocenil Štefan Topľanský spoločne s Ladislavom Kalafom, ktorému ako rozhodcovi podujatia patrí veľké poďakovanie. Pohár M. R. Štefánika si tohto roku odniesol tím z obce Davidov, ktorému týmto gratulujeme. Dúfame, že o rok sa stretneme na XIII. ročníku tohto podujatia.

Text: Tímea Jančíková

Foto: Martin Hajník   

 

Komentovať