NovinkyReportáže

Podujatie „Pamiatke našich predkov“ v Ruskej Porube a v Benkovciach

Posledný augustový víkend patril po celom Slovensku oslavám 78. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania. Výnimkou neboli obce Ruská Poruba a Benkovce na východnom Slovensku. V prípade Ruskej Poruby to malo symbolické súvislosti, keďže obec bola aktívnym účastníkom povstaleckých i vojnových udalostí. Podujatie Pamiatke našich predkov je putovný matičný program venovaný pohnutým dejinám 2. svetovej vojny a účasti matičiarov v povstaleckých udalostiach, čo je pomerne menej známa problematika. Súčasťou programu je divadelná dramatizácia Kapitoly zo života Ľudovíta Kukorelliho k dobrodružným osudom tohto slovenského rebelanta na pozadí apokalyptickej doby, v ktorej žil. Program podujatia s názvom Pamiatke našich predkov bol matičiarmi v minulých rokoch úspešne predstavený verejnosti v rôznych častiach Slovenska a to napr. v Zvolene, Hermanovciach nad Topľou, Kobylniciach a inde.

Podujatie v Ruskej Porube sa začalo v gréckokatolíckom chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky. A práve v tomto chráme si zobral Aničku Onderovú, študentku medicíny z Bratislavy, za manželku náčelník štábu partizánskeho zväzku Čapajev i slovenský letecký dôstojník Ľudovít Kukorelli.

Kultúrno-spoločenské akcie ku 2. svetovej vojne sa realizujú v Ruskej Porube pravidelne, ale v tomto roku pod gesciou členov Občianskeho združenia Partizánska skupina Čapajev z Ruskej Poruby, obecného úradu, MO MS Ruská Poruba a v rámci MS záujmového odboru Mladá Matica. Súčasťou kultúrnych aktivít podujatia boli aj dni obce. Pripomienka SNP po panychíde pokračovala pietnym aktom kladenia vencov k pamätníku na miestnom cintoríne. Druhá časť sa konala na futbalovom ihrisku, kde matiční ochotníci predviedli dramatizáciu udalostí spojenú s pôsobením partizánskej skupiny Čapajev na východnom Slovensku, Ľudovíta Kukorelliho i veliteľa zväzku Ivana K. Baľutu. Taktiež v rámci programu vystúpil dychovka Orchester Vychodňarov s dobovými piesňami a predstavila sa Mojmírová družina z Liptovského Mikuláša, ktorá predviedla ukážky historického šermu. Medzi prítomnými boli poslankyňa NR SR Jana Vaľová a starosta obce Jaroslav Moroz, ktorý je aj predseda MO MS Ruská Poruba. Verejnosti sa prihovoril predseda MS Marián Gešper v historickom exkurze vojnových udalostí na Slovensku.

Večer si na svoje prišli rodiny s deťmi, kde si pre nich mladí matičiari pripravili program povstaleckým chodníkom, ktorý je populárnou súčasťou takýchto akcií a záver patril tradičnému zapáleniu vatry.

Pamiatke našich predkov pokračovala na druhý deň 28. augusta 2022 v obci Benkovce, kde je taktiež činný aktívny miestny odbor MS. V úvode s príhovormi vystúpila starosta Benkoviec Viera Pavlišková a predseda MS Marián Gešper. Na miestnom futbalovom ihrisku si občania obce a hostia mohli vychutnať kultúrny program, v ktorom vystúpili matičné telesá: SFS Konopianka dychovka Orchester Vychodňarov, ako aj Spevácka skupina Hačure. Okrem dramatizácie aj v Benkovciach zaujala Mojmírová družina. Podujatia v Ruskej Porube a v Benkovciach sa aktívne prelínali s 12. ročníkom Národného zrazu Mladej Matice, ktorý sa konal vo Vranove nad Topľou a mladí matičiari vystupovali ako herci a komparz v spomínanej historickej dramatizácii.

Ak by sme sa mali vrátiť k spomínanej divadelnej hre z pera predsedu MS Mariána Gešpera, treba zdôrazniť, že predstavenie s presahom do súčasnosti pomerne originálne poukázalo na genocídne plány nemeckého nacizmu v kontexte pokusov o vyhladenie slovanského obyvateľstva vo východnej Európe. Lokalita východného Slovenska ako pozadie dramatizácie bola vybraná na základe historickej súvislosti vzniku partizánskeho zväzku Čapajev. V predstavení sa uviedli matiční ochotníci Peter Schvantner (Ľudovít Kukorelli), Marek Nemec (veliteľ zväzku Ivan K. Baľuta), Peter Vrlík (plukovník Mikuláš Markus), Štefan Topľanský (žandársky dôstojník), Martin Hajník (povstalecký poručík), Valentína Palkechová (Anička Onderová), Peter Čeledinský (plukovník Reinhard Gehlen), Adam Sada (partizán zradca), Marek Merčak (povstalec) a v premiére aj vedecký pracovník Lukáš Perný (partizán) a ďalší členovia Mladej Matice i Divadelného odboru MS. Verejnosť zaujali napínavé zápletky osudov slovenských vojakov, partizánov a Nemcov.

Odpor proti nemeckému nacizmu a imperiálnemu pangermanizmu patril medzi nosné piliere povstania, no netreba zabúdať ani na jeho národno-emancipačný, demokratický a sociálny rozmer. Aj vďaka SNP sa Slováci zaradili medzi morálnych víťazov nielen v európskom, ale aj vo svetovom meradle. Povstanie bolo síce vojensky potlačené, ale išlo politické víťazstvo slovenského národa, o ktoré sme sa mohli oprieť v nasledujúcich rokoch 1945, 1968, 1992 a 1993.

Slovenské národné povstanie patrí k významným udalostiam v histórií národa, keďže bolo druhým najväčším povstaním v strednej Európe, čo len umocňuje jeho odkaz. Najlepšia forma takýchto pripomienok je práve spolupráca obce a ostatných kultúrnych inštitúcií, čo bol prípad podujatí v Ruskej Porube a Benkovciach.

Text: Peter Schvantner, Lukáš Perný
Foto: Marko Gajdoš

Komentovať