NovinkyReportáže

Matica si uctila 75. výročie SNP

Matica slovenská si tento rok pripomenula výročie Slovenského národného povstania (SNP) neobvyklou formou, priamou účasťou na centrálnych oslavách v Banskej Bystrici. Matičiari sa zúčastnili už na pietnych aktoch vo Zvolene 28. augusta 2019 a na druhý deň, počas štátneho sviatku, priamo v Banskej Bystrici-Kremničke.

Súčasťou programu i pripomienky významnej udalosti v dejinách nášho národa bola už na úvod prísaha slovenskej partizánskej brigády „Za slobodu Slovanov“ v podaní matičných divadelníkov a mladých matičiarov. Zaznela pri pamätníku SNP na námestí vo Zvolene. Tamojší program nevšednej a úprimnej spomienky spoluorganizoval Okresný úrad Zvolen, SZPB a Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Podujatie neskôr popoludní pokračovalo divácky pútavou scénickou dramatizáciou v Parku Ing. Štefana Višňovského. Prítomní návštevníci mohli vidieť dramatickú rekonštrukcia udalostí z roku 1944 pod názvom „Vrátim sa živý“. Predstavenie a jeho tvorcovia sa nechali inšpirovať osudmi mladých slovenských dôstojníkov Ladislava Kalinu a Ľudovíta Kukorelliho. Samostatná časť predstavenia bola venovaná aj matičiarom v Povstaní, a to Jánovi Bodenekovi, Júliusovi Barč-Ivanovi, Alexandrovi Hirnerovi, Antonovi Augustín Baníkovi, Jánovi Martákovi či Jánovi Štefánikovi, synovcovi generála Milana Rastislava Štefánika. Matičiari nezabudli ani na našu národnú umelkyňu a matičiarku Evu Kristinovú, ktorá bola aktívna účastníčka Povstania. Podujatie bolo príjemným prekvapením pre verejnosť, ktorá si scénku pozrela s veľkým záujmom. Podujatie emotívne dokreslili aj vystúpenia speváckeho súboru Chemlon pod vedením Mira Kerekaniča a dychová hudba, ktorá predstavila dobové slovenské a ruské piesne.

Na druhý deň, v štátny sviatok výročia SNP si Mladí matičiari pripomenuli tragické udalosti netradičnou formou 6. ročníka cyklojazdy SNP, počas ktorej sa v každej obci medzi Zvolenom a Banskou Bystricou pri pamätných tabuliach, cintorínoch a pamätníkoch zastavili, a zdôraznili tak, že povstanie neprebiehalo len v jeho epicentre. Pri poslednej zastávke sme si pripomenuli udalosti, ktoré sa odohrali v Kremničke, v súčasnosti už v mestskej časti Banskej Bystrice. Aj hlavná časť divadelného predstavenia znázorňovala a na chvíľu oživil tragédiu Kremničky, Nemeckej a ďalších zločinov i represií nemeckých bezpečnostných zložiek voči povstaleckým vojakom, partizánom a civilnému obyvateľstvu. To bol aj cieľ podujatia – pripomenúť verejnosti túto tragickú časť našej histórie živou formou, poukázať na konkrétne historické postavy. Základným cieľom bolo predstaviť mená konkrétnych zločincov nemeckého Sicherheitsdienstu a Einsatzgruppe H, ktorí boli v pozadí zločinov, rovnako aj tragické osudy vojakov, partizánov a civilistov a tým si ich pietne sprítomniť.

Hodnoty obrany slovenskej vlasti si musíme neustále pripomínať, lebo nie sú samozrejmosťou ani dnes, v dnešnej rozporuplnej dobe.

Ivan Brožík

Komentovať