NovinkyReportáže

Mladí matičiari z Lučenca si pripomenuli oslobodenie mesta v roku 1919

V Lučenci si v nedeľu 30. mája mladí matičiari spolu s miestnym odborom Matice slovenskej v Lučenci a mestom Lučenec pripomenuli aktívnou formou oslobodenie mesta z roku 1919. Ako je známe, vyhlásením Česko-slovenskej republiky v roku 1918 v Prahe boj o Slovensko iba začal. V danom období ešte neboli známe hranice republiky a tak sa museli Slováci z južných ale aj napr. z východných miest prihlásiť k Česko-slovensku odvážne a rozhodne. Nebolo tomu inak ani v prípade Lučenca.

Po skončení vojny žiadala Hornonovohradská Slovenská národná rada pod vedením Dr. Ľudovíta Bazovského pripojenie horného Novohradu (teda aj Lučenca) k Česko-Slovensku. 3. januára 1919 prišla do Lučenca 30. rota pešieho pluku česko-slovenskej armády pod velením npor. Jozefa Ejema. 20. januára vyhlásil Dr. Bazovský, že pripojenie Lučenca k Česko-slovenskej republike je konečné. 30. mája však do Lučenca vtrhli boľševici z Maďarskej červenej armády a nastolili tu Maďarskú, potom Slovenskú republiku rád. V okolí Lučenca bojovala s boľševikmi česko-slovenská armáda, ktorá ich napokon z územia vytlačila. Maďarskí boľševici opustili Lučenec 24. júna.

Lučenčania si obnovili tradíciou „Letnej prechádzky“, ktorou si tieto udalosti v minulosti pravidelne pripomínali. Spomienka začala v mestskom parku pri pamätníku padlým a pokračovala až do mestskej hory, kde sa nachádza hrob Jozefa Bednářa, príslušníka 12. pešieho pluku česko-slovenskej armády pod velením už spomínaného npor. Jozefa Ejema. Mesto zároveň spropagovalo „zelené zdieľané bicykle“, ktoré niektorí využili počas tejto aktivity.

Aj takéto symbolické položenie vencov hrdinom boja za oslobodenie mesta a jeho pripojenie k Česko-slovenskej republike, navyše spojené aj so športovou aktivitou je zaujímavým spôsobom ako si pripomenúť tieto udalosti a osobnosti v pozadí týchto udalostí.

Text: Peter Schvantner
Foto: Jozef Paulenka

Komentovať