KomentáreNovinky

Mladí matičiari na potulkách

Pre niekoho rodinný výlet pre nás čas plný radosti a sĺz. Matičný výlet začal o piatej rannej hodine, už len to bolo pre mnohých prvý odradzujúci prvok, prečo sa nezúčastniť. Naša výprava však pokorila pohodlnosť spánku a zúčastnila sa ranných služieb božích venovaných práve Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Malebnosť krajiny nám oboznamovala, že sa blížime do cieľovej destinácie. Počasie nám síce nebolo naklonené, však v kostolnom oblečení sme vystúpili na Bradlo. Prvý dojem nás lákal ku kritizovaniu množstva dezorientovaných ľudí, uvedomili sme si však, že je skvelé vidieť koľko ľudí aj v dnešnej dobe má záujem o nášho „ najväčšieho Slováka“. Vlajky Matice slovenskej sme počas celej cesty držali vzpriamene, aby každý vedel, že aj my sme tu.

Keďže národa sme už mali dosť, nie slovenského ale toho chaosom organizovaného navštívili sme skvelo zorganizovanú pripomienku tragického úmrtia Štefánika v Novom Meste nad Váhom. Dôvod prečo sme merali cestu do tohto mesta bola aj skvelá moderátorka a hostia večera Filip Jančík alebo Adela Banášová Vinceová. Večer plný filozofických otázok a odkrytých právd o Štefánikovom živote nám dobil baterky, k tomu aby sme poznali náš cieľ a spoznali správny význam slova cieľavedomý, ako je náš úspešný huslista Filip. Druhou podstatnou vlastnosťou večera bolo ukázať generálovu ľudskosť, úprimnosť a pokoru z diela Jozefa Banáša a nakoniec predstaviť aj Milanovu vedeckosť v odbore astronómia. Tieto atribúty a Rastislavove vlastnosti nás mali naviesť k tomu aby sme aj my zmenili náš postoj k životu, zamysleli a dali si otázku, či aj my, mladí nemáme ešte lepšie možnosti dosiahnuť v našom živote niečo viac.

Štefánik dal život nám. Postavil si otázku správne. Nepýtal sa, čo ľudia robia pre neho, ale čo on môže spraviť. A prebil sa, pomohol. Aj OMM Jozefa Kozáčka Zvolen vďačí nášmu hrdinovi za vzorný a príkladný život. Aj kvôli nemu máme právo nazývať sa Slovákmi.

Text a foto: Ondrej Baranec, OMM Zvolen

Komentovať