Novinky

Nový web Mladej Matice!

Vitajte na stránke Mladej Matice. Na tejto stránke sa môžete dozvedieť o činnosti mládežníckeho odboru Matice slovenskej, ktorý združuje mladých ľudí na celom Slovensku. Mladá Matica je špecifický záujmový odbor Matice slovenskej pričom sa jeho členovia venujú rôznorodým aktivitám, ktoré kladú dôraz na pripomínanie si histórie našich dejín. Členovia Mladej Matice sa okrem spomienkových podujatí venujú aj ochotníckemu divadlu, športu, turistike, prednáškovej činnosti, poznávacej aktivite a v neposlednom rade aj folklóru. Všetky podujatia sú však späté s osobnosťami a udalosťami, ktoré sa nemalým písmom zapísali do histórie nášho národa. Mladosť nepotrebuje krídla na to aby vzlietla, potrebuje priestor a práve v Mladej Matici tento priestor na realizáciu je.

Komentovať