NovinkyReportáže

O Štefánikovi ako symbole slobody diskutovali historici Matice slovenskej a Slovenskej akadémie vied

Naozaj už vieme o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi všetko? Odpovede na to, ako sa stal symbolom slobody slovenského národa, ponúkli historici Matice slovenskej a Historického ústavu SAV na diskusii Mladej Matice 27. mája v Bratislave.

Vedecký tajomník MS Pavel Mičianik v úvode diskusie upozornil, že M. R. Štefánik pôsobil v čase, keď boli ľudia zvyknutí na „tisícročné“ Uhorsko a cestovanie nebolo bežné ako dnes. Pre Slovákov bol preto vznik prvej Československej republiky obrovskou revolúciou. Historička Bohumila Ferenčuhová z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied predstavila osobnostnú stránku Štefánika – mal veľkú intuíciu a ľudí si získaval svojím záujmom i pozornosťou. Veľa cestoval a miestnych si dokumentoval. Priblížila, že hoci bol Štefánik francúzskym občanom a vojakom, kritizoval koloniálnu politiku Francúzska na Tahiti.

S P. Mičianikom sa zhodli, že mal šarm, dar diplomacie a schopnosť rokovať s vysokopostavenými politikmi, akademikmi či generálmi. Obzvlášť si vedel získať ženy. Podľa historika Lukáša Krajčíra zo Slovenského historického ústavu MS sa Štefánik dostal do povedomia ľudí tým, že stál pri prelomových udalostiach. Nevníma ho však len ako Slováka, ale aj ako Európana a svetoobčana.

Historici vyzdvihli jeho vedeckú činnosť, a najmä fakt, že vo francúzskom vojenskom letectve zaviedol meteorologickú službu, čo tiež nebolo v tom čase bežnou záležitosťou. Podotkli, že nie je možné porovnávať vtedajšie lietadlá so súčasnými. Pre jednoduchú a ľahkú konštrukciu sa v nepriaznivom počasí mohli zrútiť, pričom prvé padáky sa odskúšali až na konci prvej svetovej vojny.

Štefánik pred svojou smrťou nebol na Slovensku známy a po smrti sa na neho zabudlo aj vo Francúzsku, čo sa však časom zmenilo. P. Mičianik uviedol, že na známej spomienke na Bradle počas uvoľnenia v roku 1968 boli aj legionári, ktorí si mohli Štefánika pamätať z Ruska. B. Ferenčuhová vysvetlila, že na tejto spomienke predstavoval symbol slobody, a neskôr sa stal symbolom odporu proti okupácii Sovietskym zväzom.

V závere historici diskutovali o téme smrti M. R. Štefánika a páde lietadla Caproni. Všetci sa zhodli v tom, že pravdepodobne nešlo o politickú vraždu, keďže dôkazy o atentáte neexistujú. Nie je však možné to potvrdiť ani vyvrátiť, a preto zostane táto téma aj naďalej predmetom diskusií a historického bádania.

Veronika Matušková

Komentovať