NovinkyReportáže

Hrdinovia Malej vojny 1938-1939

Matica slovenská ako jedna z mála inštitúcií si pravidelne pripomína osudy hrdinov konfliktu, ktorý vstúpil do dejín nášho národa ako „Malá vojna“. Nebolo tomu inak ani v tomto roku.

Matica slovenská, Mladá Matica, Dom MS Spišská Nová Ves a mesto Spišská Nová Ves si 24. marca pripomenuli hrdinov tzv. Malej vojny. Názov môže byť mätúci, ale v žiadnom prípade nešlo o malý konflikt. V dobe po Mníchovskej zrade v roku 1938 sa rozhodlo Maďarské kráľovstvo rozpútať konflikt ešte vtedy s Česko-slovenskom. Napätie vyvrcholil v marci 1939 keď náš južný sused napadol v tom čase mladú Slovenskú republiku. Vrcholom bojov bolo bombardovanie mesta Spišská Nová Ves, kedy v tom čase išlo o prvé bombardovanie mesta v Európe. Boje však prebiehali aj na východe a juhovýchode Slovenska.

Hrdinstvo vojakov a letcov, ktorí bojovali a niektorí, žiaľ, aj padli v Malej vojne si Matica slovenská pravidelne pripomína edukačnou formou pre mládež. Nebolo tomu inak ani tento rok. V doobedných hodinách sa v Dome MS Spišská Nová Ves sa konala prednáška o hrdinoch Malej vojny pre študentov z gymnázia na Školskej 7 . Interaktívnu prednášku viedol predseda MS Marián Gešper, ktorý v širšom kontexte priblížil študentom situáciu v Európe v 30.-tych rokoch 20. storočia, ktorá vyvrcholila 2. svetovou vojnou. Následne sa konal pietny akt kladenia vencov pri pamätníku Malej vojny, kde sa prítomným prihovoril zástupca primátora mesta Dávid Demečko a predseda MS Marián Gešper. Predseda MS zdôraznil, že v Malej vojne bojovali bok po boku slovenskí vojaci a dobrovoľníci rôznych, aj protichodných politických presvedčení, no spájalo ich odhodlanie zastaviť horthyovského maďarského agresora. Rovnako povedal, že Slovensko sa v sťažených podmienkach formovania svojej armády s odvahou postavilo na rozhodný odpor, a to na rozdiel od česko-slovenskej politickej reprezentácie v Prahe, ktorá v roku 1938 podľahla nátlaku Mníchovskej konferencie a vydala vlastné pohraničie bez boja nepriateľovi. Smutnou skutočnosťou je, že niektorí slovenskí hrdinovia Malej vojny sú neznámi a prvé pamätníky a tabule im boli odhalené až takmer 80 rokov od skončenia tohto ozbrojeného konfliktu. Pred našou generáciou stojí veľká výzva uchovať odkaz na slovenských obrancov, ktorí neváhali obetovať svoje mladé životy za Slovensko, a dať ich ako príklad mládeži i celej verejnosti. Veď mnohí z padlých Slovákov nemali ani 25 rokov. Nezabudnime na Mikuláša Klanicu, Štefana Butku, Jána Svetlíka, Štefana Devana, Cyrila Daxnera a mnohých ďalších. Následne sa účastníci spomienky na hrdinov Malej vojny pristavili aj pri soche gen. Jána Nálepku in memoriam, ktorá je vytvorená v nadrozmernej veľkosti.

Nezabúdajme na hrdinov Malej vojny, ktorí v rozhodujúcich chvíľach neváhali a nasadením svojich životov ubránili Slovensko pred agresorom z juhu. Spojili sa bez rozdielu na náboženskú, politickú či spoločenskú príslušnosť a bojovali v mene vyššieho cieľa a to záchrany slovenského národa. Zoberme si z tohto príklad, ktorý je aktuálny aj dnes.

Text: Peter Schvantner
Foto: Peter Schvantner, mesto Spišská Nová Ves

Reportáž TV Reduta

https://www.snv.sk/archiv?video=230327-3&fbclid=IwAR1wrhvJJY1tjMNUjj6QTCUIsvfVh5OYe1PwSRjN_PYHoRIVP7F8ma5plRI

Komentovať