NovinkyReportáže

102. výročie tragickej smrti M.R. Štefánika

Dátum 4.5.1919 sa čiernymi písmenami navždy zapísal do dejín Slovákov. V tento deň tragicky zahynul veľký syn slovenského národa M.R. Štefánik.      

Túto tragickú udalosť si dnes pripomenuli mladí matičiari pri soche generála M.R. Štefánika v Bratislave. Konkrétne to boli predseda Mladej Matice Marek Nemec a Lukáš Havlík s Petrom Schvantnerom.

M.R. Štefánik patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenských dejín. Jeho komplexnosť možno vyjadriť súčtom jeho aktivít – astronóm, letec, generál a politik. Samozrejme, tieto úspechy sú podložené na vrúcnom rodinnom prostredí, aj keď v skromných podmienkach a na kvalitnom vzdelaní a aktivitách počas štúdií. Chlapec z Košarísk to najprv dotiahol až na uznávaného astronóma, ktorý pôsobil na slávnom observatóriu v Meudone, pričom počas svojich výskumných ciest pochodil kusisko sveta a vytvoril vtedajší rekord v najdlhšom pobyte strávenom na Mont Blancu. Následne po vypuknutí 1. sv. vojny sa dal do služieb francúzskej armády v snahe zachrániť Slovákov a dopomôcť k vzniku štátu, kde by Slováci boli konečne štátotvorným národom. To sa mu nakoniec aj veľkou pomocou česko-slovenských legionárov, ktorých bol ideovým otcom, podarilo. Svoju rodnú vlasť však živý nikdy neuvidel. Jeho smrť je dodnes nevyjasnená.

Nech je nám odkaz generála M.R. Štefánika tým správnym motivačným faktorom k službe pre národ.

Text: Peter Schvantner

https://youtu.be/vNgiqrSEuCo

Komentovať