NovinkyReportáže

Mladí matičiari si pripomenuli Deň víťazstva nad fašizmom

Deň 8. máj 1945 sa natrvalo zapísal do svetových dejín zlatými písmenami. V tento deň bola podpísaná bezpodmienečná kapitulácia hitlerovského Nemecka a skončila sa II. svetová vojna ktorá si vyžiadala obrovské množstvo obetí. Niet možno rodiny v bojujúcich štátoch celého sveta  ktorých by sa táto vojna nebola dotkla. Obdobne je tomu aj na Slovensku. Mnohí Slováci bojovali na rôznych frontoch, mnohí boli väznení, mnohí stratili to najcennejšie čo človek má – vlastný život. Preto je nanajvýš potrebné si tento významný deň pripomínať. Pripomienkou na všetkých tých známych aj menej známych hrdinov vzdávame hold životu, ktorý je najvyššou hodnotou človeka. Vojna je ničiteľom nie len tejto najcennejšej hodnoty, je ničiteľom všetkého čo vytvorili ľudské ruky, čo vytvoril ľudský um.

Mladí matičiari v Liptovskom Mikuláši si Deň víťazstva nad fašizmom pripomenuli spomienkou pri pamätníku osloboditeľov venovaný vojakom-osloboditeľom, príslušníkom Červenej armády a I. čs. armádneho zboru. Na pamätníku sa nachádza text: Večná sláva hrdinom padlým v boji za slobodu a nezávislosť Sovietskeho zväzu a za oslobodenie Československa. Svojím osloboditeľom, hrdinskej Červenej armáde, československej  armáde a partizánom vďační občania okresu Liptovský Mikuláš, 1.10.1945. Zaujímavé , je, že pomník vznikol len pol roka po oslobodení Liptovského Mikuláša v apríli 1945. Autorom pamätníka je kapitán Červenej armády Vladimír Volodkin, tento pamätník je v zozname kultúrnych pamiatok.

Mladí matičiari Lukáš Konúpka (predseda OMM v Liptovskom Mikuláši) a Lukáš Havlík si tichou spomienkou uctili všetkých tých, ktorí sa podieľali na oslobodení nie len ich mesta, ale aj celej našej vlasti. Matica slovenská je strážkyňou národnej pamäte a práve pamäť na najkrutejšiu vojnu v doterajších dejinách, nesmie a nemala by vymiznúť hlavne pri mladej generácii. Nech každému z nás, ktorí sa môžeme radovať zo slobodného života v mieri, rezonujú slová, ktoré sú vytesané na mnohých pamätníkoch po Slovensku: „Padli, aby sme my žili!“ 

Autor: PSV

Komentovať