NovinkyReportáže

Futbalový turnaj Milana Rastislava Štefánika ožíva

Mladí matičiari z okresu Vranov nad Topľou si 7. januára 2023 pripomenuli 30. výročie vzniku Slovenskej republiky a to už v poradí XIV. ročníkom futbalového turnaja Milana Rastislava Štefánika.

Milan Rastislav Štefánik jednoznačne patrí medzi osobnosti slovenského národa, ktoré za svojím životným dielom postarali o vznik samostatnej Slovenskej republiky. Futbalový turnaj otvoril predseda Mladej Matice Martin Hajník, ktorý prítomným pripomenul dôležitosť slobody a samostatnosti slovenského národa. Nezabudol spomenúť aspoň niekoľko osobností a udalostí, ktoré mali veľký podiel na vzniku Slovenskej republiky akú ju poznáme dnes.

Rozhodcom na turnaji bol člen Výboru Matice slovenskej Ladislav Kalafa a zapisovateľkou Tímea Jančíková, predsedníčka Odboru Mladej Matice Kamenná Poruba. Športového zápolenia sa zúčastnili tímy Sečovská Polianka, PFT VT, FK Davidov, Hlinné, Mladá Matica, MO MS Čičava, Dlhé Klčovo a DMJ market.

Víťazom turnaja sa stali futbalisti zo Sečovskej Polianky, na druhom mieste skončil tím PFT VT z Vranova n/T a tretie miesto obsadili víťazi XIII. ročníka turnaja M. R. Štefánika FK Davidov. Ocenenia tímom pomáhal odovzdať predseda MO MS Giraltovce Jaroslav Olejár, ktorý prispel k zdarnému priebehu turnaja ako sponzor.

Veríme, že sa opäť stretneme v decembri na XV. ročníku futbalového turnaja Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti 160. výročia založenia Matice slovenskej.

Text: Martin Hajník
Foto: Tímea Jančíková

Komentovať