NovinkyReportáže

Kuruci do zbrane, Slováci do boja!

Pred 190. rokmi naši predkovia na Východnom Slovensku zažívali biedu, akú si dnes nevieme predstaviť. Hlad, chudoba, žiadne sociálne istoty, takto by sa dal charakterizovať rok 1831. Cholera bola už len čerešnička na torte, ktorá vyburcovala richtárov a roľníkov k povstaniu.

Povstanie sa však pripravovalo skôr, čo sa pokúšala šľachta zatajiť a hodiť Východoslovenské roľnícke povstanie na hlúposť roľníkov. S tým by však osobnosti povstania ako Hamza či Cipala určite nesúhlasili. Spomienkové podujatie k daným udalostiach pripravil Miestny odbor Matice slovenskej v Komáranoch, kde pred dvoma rokmi Matica slovenská spoločne s obcou odhalila pamätník Východoslovenskému roľníckemu povstaniu. Rozšírila sa tak zbierka pamätníkov k daným udalostiach, ktoré sa nachádzajú v neďalekom Jastrabí nad Topľou, Čaklove, Zámutove a podobne.

Podujatie sa konalo 11. júla 2021, kde aj napriek nepriaznivému počasiu vystúpili matičný ochotníci s divadelnou scénkou Kuruci do zbrane… . Na divadelne scénke participovali odbory Mladej Matice z Kamennej Poruby, Vranova nad Topľou, Liptovského Mikuláša, Lučenca, Košíc, Divadelný odbor Matice slovenskej a miestne odbory z Cabova a Vranova nad Topľou. Divadelnú scénku sa nám podarilo dohrať za sprievodu bleskov a hromov. Zvyšok podujatia sa musel presunúť do vnútorných priestorov obecného úradu.

Na podujatí okrem scénky vystúpili deti z materskej školy, folklórna spevácka skupina Lipka, pôsobiaca popri miestnom odbore Komárany, Vranovskí heligonkári, gitarové trio z Humenného a humenskej kája Gott. Nechýbal ani príhovor predsedu Matice slovenskej, ktorý v krátkosti priblížil udalosti z roku 1831.

Tešíme sa na ďalšie podujatie venované 190. výročiu Východoslovenského roľníckeho povstania, ktoré sa uskutoční v septembri v Haniske pri Prešove, kde sa nachádza najväčší pamätník týmto udalostiam. Verím, že sa nás tam stretne čo najviac.

Text: Martin Hajník

Foto: Marko Gajdoš

Komentovať