NovinkyReportáže

2. ročník Behu na počesť letcov

Ruský legionár Ján Kulík raz na schôdzke v Berezani v Rusku povedal: „My legionári sme všetko položili na vážky: tu svoje sily, svoj um, svoje zdravie, a keď treba, i svoje životy, a tam doma, podporu našich žien a dietok, ich česť a pokoj, ba celé svoje majetky. Nám ide predovšetkým o slobodu a blaho národa, a to všetko ostatné je vecou druhostupňovou, vedľajšou vecou. A teda žiadame, aby naše mená i adresy našich rodísk na Slovensku boli uverejnené v Slovenských hlasoch.“

Tento výrok legionára vystihol mal vystihovať naše podujatie a veríme, že sa aj naplnil v podujatí Behu na počesť letcov SNP. Už tretíkrát sa uskutočnilo podujatie venované 1. československému stíhaciemu pluku, ktorý prilietal na poľnom letisku neďaleko Mestskej časti Zvolena- v Zolnej. Po tomto letisku dnes nezostalo nič viac ako pamätné krídlo, pamätník venovaný povstaleckým letcov Slovenského národného povstania.

Oblastné pracovisko MS Zvolen, Odbor Mladej Matice vo Zvolene, Klub vojakov Hron a Mesto Zvolen zorganizovali podujatie 17. septembra 2021 so začiatkom o 17:09, pričom beh pozostával z dvoch kategórií. Dĺžky trate boli rozdelené symbolicky na 1,9 a 4,4 kilometra. Už pri príchode bežcov nám bolo jasné, že z nahlásených 51 účastníkov bude nakoniec viac. Tento rok sme prekonali rekord bežcov symbolického behu, ktorý sa vyšplhal až na počet 75. Tomu zodpovedal aj obnos vyzbieraného dobrovoľného príspevku, ktorý sme venovali na rekonštrukciu pamätnej izby v Zolnej. 378€ je čiastka, ktorú bežci venovali počas podujatia. Za to im patrí veľká vďaka. Tento rok padali rekordy. Spoločne sa organizátorom podarilo za všetky ročníky venovať Zolňancom 822€. Veríme, že takáto výška finančnej dotácie dopomôže k lepšiemu fungovaniu a spropagovaniu tohto pamätného miesta.

Beh bol tohto roku náročnejší, no ľudia odchádzali z podujatia spokojní. Tieto pocity sa odrazili aj v reportáži v Regine, v ktorej boli niektorí bežci vyspovedaný zo svojich dojmov. Takisto sa nám podarilo v hlavnom vysielacom čase prezentovať našu mlado-matičnú myšlienku. Tohtoroční sponzori už len dopomohli dobrej atmosfére. Syry, nite a parenice z Poľnohospodárskeho družstva Lieskovec spoločne s domácim ovocím od partnera Svet debničiek osviežili bežcov po skončení behu. Obyvatelia zo Zolnej ešte k tomu zabezpečili kompletné občerstvenie, čiže nikto neodchádzal hladný ani s prázdnymi rukami. Každý bežec, ktorý odbehol ktorúkoľvek kategóriu získal pamätnú medailu Odboru Mladej Matice s vyobrazením pamätného krídla Lavočkin LA-5FN, v hre bola aj tombola a každý bežec dostal jedno vydanie Slovenských národných novín.

Aj tento rok platilo: „Mnohí zabudli, no my nechceme!“ Preto tento článok zakončíme názvom piesne, ktorá zaznela od bratov Barancovcov „Morituri te salutant.“ V preklade idúci na smrť. Sme radi, že nás sa to už netýka a slobodu si môžeme užívať plnými dúškami. Česť ich pamiatke.

Text: Ondrej Baranec
Foto: Ondrej Baranec a Jozef Paulenka

Komentovať