NovinkyReportáže

7. ročník Cyklojazdy SNP

Necelá stovka cyklistov zo Zvolena si v sviatočné ráno(29. augusta 2020) privstala, aby si pripomenula 76. výročie Slovenského národného povstania. Už po siedmykrát sa peletón cyklistov vydal na pripomienkovú jazdu skrz obce Sliač, Vlkanová, Badín až do Kremničky. V mieste štartu „pri Valaške“ na Námestí SNP vo Zvolene si OMM Zvolen tento ročník pripravil kultúrny program v podaní malých heligonkárov z Hrušova v rámci skupiny Ragačinka pod vedením Mgr. Anny Brlošovej. Na podujatí sa okrem položenia kytíc mimoriadne odovzdalo 8 pamätných medailí vojakom z Únie vojnových veteránov.

S matičnými vlajkami na bicykloch a dohrávajúcou hudbou v pozadí sa peletón pomaly rozbehol smerom na Banskú Bystricu. Na prvej zástavke položila venček, už tradične, najmladšia generácia. Nasledujúca zastávka- Badín. Prichádzajúcich cyklistov už znova vítal zvuk heligoniek. Počas programu zazneli do duše prenikavé slová príhovorov a básní. Aj v tomto prípade, posledná hymnická pieseň hrala naša- matičná.

 Posledná zastávka pri Pamätníku obetiam fašizmu v Banskej Bystrici- časť Kremnička zažila tohto roku veľkú slávu. Pred naším príchodom sa z miesta ukončenia cyklojazdy presúvali posledné autobusy plné ľudí. Už Vám však neprezradíme milí čitatelia, z ktorej politickej strany pochádzali.

A na koniec už len zodpovedať otázku so zámenom prečo sme zorganizovali tak netypické podujatie pri príležitosti Slovenského národného povstania. Dôvod je jediný. Mesto Zvolen a ostatné obce sú známe najmä tým, že sa dokázali postaviť vtedajšiemu režimu a začať vlnu povstania. Nie nadarmo máme v meste Pancierový vlak zo SNP, Pamätník venovaný generálom Jánovi Golianovi a Rudolfovi Viestovi a dodnes stoja vo Zvolene mnohé významné budovy a sú vybudované pamätné tabule spojené so SNP.

„Nech v nás myšlienky slobody a demokracie zotrvávajú.“ Ako povedal priamy účastník SNP počas príhovoru pán Strmeň.

Text a foto: Ondrej Baranec (OMM Zvolen)

Komentovať