NovinkyPozvánky

Súťaž “S nosom v knihe” aj v roku 2022

Odbor Mladej Matice Turčianske Teplice

v spolupráci s Miestnym odborom Matice Slovenskej v Turčianskych Tepliciach a Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska

vyhlasujú pri príležitosti marca – mesiaca knihy, štvrtý ročník literárnej súťaže

 

S NOSOM V KNIHE

 

  1. KATEGÓRIA (5. – 7. roč. ZŠ): Chcel/a by som raz zažiť (rozprávanie) / Cesta do neznáma (rozprávanie)
  2. KATEGÓRIA (8. – 9. roč. ZŠ): Ale život ide ďalej (rozprávanie) / Čo je mier? (úvaha)
  3. KATEGÓRIA (stredné školy): Keď sa srdce zmení na oči (rozprávanie) / Čo je mier? (úvaha)
  • Súťažné témy posielajte v jednom dokumente spolu s menom, názvom školy, kategóriou a vybranou témou.

Rozsah: max 2 strany formátu A4

Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota spolu s členmi OMM TR. Vyhodnotenie prebehne vzhľadom na aktuálnu situáciu (bližšie info bude zverejnené včas).

 

Práce posielajte na snosomvknihe@gmail.com do 20.3.2022

Komentovať