KomentáreNovinky

Odpočet činnosti Mladej Matice od Valného zhromaždenia 2019

Pred rokom, konkrétne 30. novembra 2019 sa konalo už v poradí 11. Valné zhromaždenie Mladej Matice. Mladí matičiari z rôznych kútov Slovenska sa stretli v kinosále Technickej univerzity v Košiciach, kde si zvolili svojich zástupcov do orgánov záujmového odboru Mladá Matica. V metropole východného Slovenska sa 30. 11. 2019 zišlo celkom 75 delegátov, čo je 79 % všetkých pozvaných delegátov .                     

Za predsedu a podpredsedu Mladej Matice boli opätovne zvolení Marek Nemec a Martin Hajník. Do Výboru Mladej Matice boli zvolení Ján Seman (Dlhé Klčovo), Martin Vaszarab (Častkovce), Ondrej Baranec (Zvolen), Tímea Jančíková (Vranov nad Topľou), Romana Koneracká (Košice Staré mesto), Jozef Humeník (Košice Staré mesto), Richard Gajdoš (Prešov), Lukáš Konúpka (Liptovský Mikuláš), Rudolf Jurenka (Nitra), Patrik Polakevič (Spišská Nová Ves), Lukáš Havlík (Liptovský Mikuláš). Za členov Dozorného výboru Mladej Matice boli zvolení Peter Schvantner (Lučenec), Adam Polievka (Banská Bystrica), Tomáš Paprčka (Liptovský Mikuláš), Leila Bartková (Košice Staré mesto), Mária Gašparová (Častkovce).     

Prvé „povolebné“ pracovné rokovanie Výboru a Dozorného výboru Mladej Matice sa konalo 31. januára 2020 v Martine. Na ňom si členovia Dozorného výboru Mladej Matice zvolili za svojho predsedu opäť Petra Schvantnera a za podpredsedníčku Leilu Bartkovú. Taktiež bol za tajomníka MM zvolený Jozef Humeník. Na pracovnej časti Výboru sa rokovalo ohľadom chystaných podujatí na rok 2020 vrátane tradičného Národného zrazu. To sme však ešte netušili, čo sa na nás „valí“. Ďalšie rokovanie sa uskutočnilo až 11. septembra 2020 v Liptovskom Mikuláši kde sa rokovalo najmä o Národnom zraze, ktorý nakoniec musel byť zrušený. Je to však obrovská škoda, keďže po mnohých rokoch nepretržitého organizovania tohto vrcholného podujatia Mladej Matice musel byt Národný zraz zrušený. V tomto roku sa plánoval uskutočniť v blízkosti mesta Nitra s pestrím a bohatým programom a tak ako sa to stalo v ostatných rokoch zvykom aj za účasti mladých Slovákov zo zahraničia, našich krajanov.

Po Valnom zhromaždení sa v decembri 2019 uskutočnilo ešte niekoľko podujatí OMM. Boli to Vianočné turnaje vo Vranove nad Topľou a Prešove, ale napríklad aj každoročná Hornozemplínska veselica už štvrtá v poradí v Kamenej Porube.              

Rok 2020 je charakteristický najmä celosvetovou pandémiou COVID-19. Toto ochorenie spôsobilo nutnosť prerušenia všetkých verejných a kultúrnych aktivít, čo sa bezprostredne dotklo aj činnosti Mladej Matice a jej odborov. Aj napriek tomu, sa nám podarilo zorganizovať niekoľko podujatí ešte pred pandémiou ale aj počas nej.              

Matiční ochotníci vo februári zahrali na základnej škole v Budimíre a na Park Angelinum v Košiciach divadlo venované M.R. Štefánikovi a legionárom. Vo februári sa taktiež konal tradičný ples Odboru Mladej Matice v Liptovskom Mikuláši pričom sa na tomto podujatí zúčastnilo 240 hostí. V priebehu jari a leta sa podarilo natočiť hodinovú inscenáciu s názvom Vizionári slovenskej slobody: Štefánik a Slováci v prvom zahraničnom česko-slovenskom odboji. Ide o významný počin v dejinách Mladej Matice, ktorý nemá obdobu. Podieľali sa na ňom mladí matičiari z Liptovského Mikuláša, Turčianskych Teplíc, Kamenej Poruby, Prešova, Lučenca, Zvolena, Košíc ale aj matiční ochotníci z Divadelného odboru MS. Film mal premiéru v rámci programu slávnostného odhalenia busty M.R. Štefánika vo Zvolenskej Slatine v júli tohto roka. Samotný film po natočený pri príležitosti 140. výročia narodenia M.R. Štefánika a 100. výročia príchodu posledných legionárov do vlasti.     

V júli sa konal ešte 4. ročník paintballového turnaja M. R. Štefánika, ktorý opäť zorganizoval OMM Jozefa Kozáča Zvolen. OMM Zvolen sa taktiež podieľal na organizácií 7. ročníka cyklojazdy SNP počas osláv 76. výročia SNP a taktiež stál aj pri Behu na počesť letcov v októbri tohto roku. V júli sa ešte OMM Kamenná Poruba Cyrila Martiša spolupodieľala na výstupe na horu Cham, kde organizovali brigádu na skrášlenie priestorov okolo ohniska pod horou. To v sebe zahŕňalo kosenie lúky, strihanie kríkov, zber odpadu, čistenie jazierka a podobne. Počas letných mesiacov sa tiež mladí matičiari zúčastnili futbalového turnaja v Závažnej Porube pričom obsadili tretie miesto a tiež sa individuálne vybrali na Kriváň v obmedzenom režime, keďže podujatie Národný výstup na Kriváň sa muselo konať takto netradične. V mesiaci september pre zmenu členovia Mladej matice organizačne pomáhali pri zabezpečovaní hlavného podujatia MS a to Divadelného festivalu Ivana Stodolu. Na začiatku októbra MO MS v Bystrom v spolupráci s Mladou Maticou v Hermanovciach nad Topľou zorganizoval stretnutie prívržencov vojenských dejín Slovenska, konkrétne SNP a slovenských legionárov. Keďže pandémia a opatrenia neustále pretrvávajú, kultúra sa sťahuje postupne do on-line priestoru. V tomto nezaostáva ani Matica slovenská a pripravila projekt pod názvom Z príbehu do príbehu. Ide o on-line čítanie slovenských povestí a rozprávok z kníh ktoré produkuje Vydavateľstvo Matice slovenskej. Práve táto aktivita sa stretla s pozitívnym ohlasom verejnosti a členovia Mladej Matice pri tomto projekte nechýbali. Zabezpečovali organizačne všetko čo bolo potrebné a tiež niekoľko našich členov čítalo dané príbehy.

Mladí Matičiari nezaľáhali ani pri podpore Matice slovenskej počas útokov namierených proti jej opodstatneniu a existencii. Predseda Mladej Matice Marek Nemec natočil podporné video k tejto téme. Rovnako aj FS Chemlon sa pričinil o spropagovanie argumentov, prečo je MS stále potrebná. Taktiež sa “ozvali” aj mladomatiční ochotníci.

 

Celospoločenská atmosféra spôsobení ochorením COVID-19 a pandemickými opatreniami proti jej šíreniu je známa. Tieto opatrenia nám nedovolili zorganizovať tradičný Národný zraz. Momentálna situácia nám nedovoľuje robiť to čo máme radi, ba dokonca sa ani stretávať a združovať sa. Je však len na nás, aby sme vydržali a treba dúfať, že rok 2021 prinesie opäť príležitosti na organizovanie podujatí pod hlavičkou Mladej Matice a že sa opäť budeme môcť na nich všetci v zdraví stretávať.

Komentovať