NovinkyReportáže

Národný zraz Mladej Matice v Starej Bystrici

Pandémia COVID-19 a opatrenia s ňou súvisiace zasiahli aj do fungovania Mladej Matice. Dva roky po sebe sa nekonal tradičný zraz Mladej Matice a počas tohto obdobia bolo tých osobných stretnutí pomenej. Teraz je však situácia lepšia a tak sa mladí matičiari stretli v Starej Bystrici.

V Starej Bystrici sa od 15.-17. júla opäť stretli mladí matičiari z celého Slovenska a to na už 12. Národnom zraze Mladej Matice. Stretnutia sa zúčastnili mladí matičiari z Vranova nad Topľou, Košíc, Liptovského Mikuláša, Turčianskych Teplíc, Častkoviec, Lučenca a Bratislavy. Tento malý zraz niesol v duchu opätovného osobného stretnutia, veď niektorí sa spolu stretli naozaj po viac ako 2 rokoch. Čo je však potešujúce, takéhoto stretnutia sa okrem mladomatičných stálic zúčastnili aj noví členovia.

Okrem toho sa však v obci konali aj oslavy 30. výročia prijatia Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Mladí matičiari sa zúčastnili na oslavách aj aktívne, pomocou pri organizácií ale aj účasťou na jednotlivých prednáškach, pričom jedným z prednášajúcich bol aj bývalý prezident ČR Václav Klaus. Celé oslavy tradične vyvrcholili zapálením vatry zvrchovanosti.

Osobné stretnutia a zrazy, či už vo väčšom alebo menšom počte sú esenciálne pre fungovanie nielen mladomatičného ale najmä matičného hnutia. Akákoľvek účasť, či už pasívna alebo aktívna na stretnutiach a podujatiach znamená pre naše spoločenstvo vlastencov a národovcov veľa, keďže národné hnutia zažívajú ťažkú dobu, nie však z vlastnej viny. Preto dúfajme, že sa takéto stretnutia, v menšom alebo aj väčšom počte, budú opakovať čo najviac a nič tomu nebude brániť.

Matica slovenská vyhlásila rok 2022 za Rok odkazu štúrovcov a po vzore tejto významnej generácie sa aj naša generácia stretáva tento rok na rôznych miestach. Najbližšie sa tatko stretneme na Národnom výstupe na Kriváň, resp. vo Vranove nad Topľou pri oslavách SNP., kde sa bude konať aj druhý Národný zraz Mladej Matice v tomto roku, keďže ako bolo spomenuté, dva roky sa nekonal žiadny.

Text: Peter Schvantner
Foto: Mladá Matica

Komentovať