Pozvánky

Literárna súťaž v Turčianskych Tepliciach

Odbor Mladej Matice v Turčiansych Tepliciach v spolupráci s Mestským Parlamentom Mladých Turčianske Teplice organizuje druhý ročník literárnej súťaže s názvom „S nosom v knihe.“

Súťaž je zameraná na podporu mladých v čítaní kníh a tvorení vlastných príbehov na dané témy súvisiace s marcom – mesiacom knihy. Zapojiť sa môžu všetci žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl (a prislúchajúcich ročníkov osemročných gymnázií a študenti stredných škôl.

Kategórie a témy sú nasledovné:

  1. (5. – 7. roč. ZŠ): A potom som otvoril(a) oči (rozprávanie) / Kde bolo tam bolo (rozprávanie)
  2. (8. – 9. roč. ZŠ): Čítam, teda som (úvaha) / A potom som otvoril(a) oči (rozprávanie)
  3. (stredné školy): Čítam, teda som (úvaha) / A potom som otvorila(a) oči (rozprávanie)

Súťažné práce je možné posielať do 6.3. 2020 na mailovú adresu literarnasutazmpm@gmail.com

Tešíme sa na vaše práce!

Členovia OMM Turčianske Teplice

Komentovať