Reportáže

M.R. Štefánik na košických školách

V roku 2020 si pripomíname mnoho významných výročí. Jedným z nich je aj 140. výročie narodenia generála M.R. Štefánika. V rámci roku M.R. Štefánika, ktorý začal v roku 2019 sa zorganizovalo mnoho podujatí, prednášok a výstav. V roku 2020 sa tiež uskutoční niekoľko významných podujatí, ktoré vyvrcholia oslavami jeho narodenia v Brezovej pod Bradlom v júli tohto roka.  

V rámci Matice slovenskej a Mladej Matice sa uskutoční tiež niekoľko takýchto podujatí. Symbolicky sme začali na základných školách v Budimíre a v Košiciach. Bolo to o to symbolickejšie pretože ZŠ v Budimíre nesie meno práve M.R. Štefánika. 10. februára mladí matičiari spolu s divadelným odborom MS odohrali scénku zo života M.R. Štefánika, resp. udalostí spojených so vznikom Česko-slovenskej republiky v roku 1918, s česko-slovenskými legionármi no a so samotným M.R. Štefánikom. Súčasťou divadelnej dramatizácie bola aj krátka prednáška o živote tohto velikána v podaní predsedu MS Mariána Gešpera. Mladí študenti reagovali pohotovo a niektorí prekvapili svojimi vedomosťami, najmä tí z mladších ročníkov, ktorí sa ešte k týmto udalostiam v rámci výučby nedostali. Samozrejme, odmenou im okrem potlesku boli aj knižné dary z Vydavateľstva MS.
           

V rovnaký deň sa odohrala opäť táto istá dramatizácia spojená s prednáškou na ZŠ Park Angelinum v Košiciach. Mnohí zo študentov opäť prejavili vedomosti a záujem o udalosti spojené s M.R. Štefánikom, ale aj s legionármi a vznikom Česko-Slovenska. Opäť okrem pochvaly a potlesku od spolužiakov si odniesli knižné dary.   
           
Najväčšou odmenou ale bude, ak si samotní žiaci, študenti aj učitelia niečo zo samotnej dramatizácie, alebo prednášky odnesú a ich záujem pretrvá. Život a dielo velikána slovenského národa, generála M.R. Štefánika je inšpiratívny aj dnes. Jeho odkaz pretrváva a stále je vzorom mnohých mladých, začínajúcich študentov ale aj už študentov, ktorí majú za sebou strednú či vysokú školu. Tento príklad nech im ostane. Na záver by som sa chcel poďakovať riaditeľovi DMS v Košiciach Michalovi Matečkovi za organizáciu prednášok spojených s divadelnou scénkou. Tiež riaditeľke ZŠ v Budimíre Jane Bavoľárovej za umožnenie prednášky a scénky na ich škole a rovnako aj učiteľom so ZŠ Park Angelinum za ochotu tiež u nich zorganizovať prednášku a divadelnú dramatizáciu.

Autor: Peter Schvantner

Foto: Teodor Sitarčík, Marián Gešper, Martin Hajník

Komentovať