NovinkyReportáže

Divadelníci priblížili osudy partizánskej brigády Čapajev

V Hermanovciach nad Topľou sme si 27. augusta 2021 pripomenuli 77. výročie vypuknutia Slovenského národného povstania. Práve v Hermanovskej kotline a v okolí pod Oblíkom pôsobila legendárna partizánska brigáda Čapajev s náčelníkom štábu Ľudovítom Kukorellim.

Podujatie sa začalo príhovormi hostí, medzi ktorými boli aj poslanec NR SR Matúš Šutaj Eštok a zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku Dimitri Vaščenko. Prítomným sa prihovoril aj starosta Hermanoviec nad Topľou Martin Ivan a predseda MS Marián Gešper. Dramatizáciu udalostí spred a počas vypuknutia SNP na východnom Slovensku z pohľadu partizánskej brigády Čapajev predstavili ochotníci z Divadelného odboru MS a Mladej Matice. Po nej nasledovala ukážka bojov medzi partizánmi a nemeckými jednotkami.

V rámci kultúrneho programu zazneli piesne od skupiny Hačure a dramatickú scénku sprevádzal orchester Východniarov. Obe skupiny zahrali piesne z dôb SNP. Na druhý deň sa konal už tradičný 41. ročník výstupu na Šimonku od pamätníka SNP v Hermanovciach nad Topľou, na ktorom sa zúčastnili aj jeho zakladatelia. Na druhý deň 28. augusta si divadelníci zopakovali svoje vystúpenie v Ondavských Matiašovciach. Aj v okolí tejto zemplínskej obce prebiehali ťažké boje s účasťou partizánskej brigády Čapajev.

SNP si pripomína mnoho organizácií, miest, obcí, politikov a bežných občanov. Málokto však pripomienke tejto významnej udalosti našich dejín venuje takú pozornosť ako Matica slovenská. Divadelné dramatizácie rôznych udalostí, teda nielen SNP, majú pre verejnosť často väčšiu výpovednú hodnotu ako prejavy, odborné prednášky či semináre. Hoci sú aj takéto formy veľmi potrebné, pre popularizáciu udalostí je divadelná dramatizácia alebo krátke scénky tými najlepšími, keďže zaujmú všetky generácie. Prezentuje sa na nich autentickosť kostýmov, zvlášť uniforiem, ako aj hereckého prejavu dobrovoľných ochotníkov. Dôležitý je edukatívny rozmer pre divákov i samotných hercov.

Divadelný odbor MS je špecifický v podmienkach Slovenska, keďže jeho členovia majú nacvičených niekoľko divadelných scénok k rôznym udalostiam slovenských dejín. Množstvo scenárov pripravil Peter Vrlík, ktorý je dlhoročným matičiarom a oddaným ochotníkom z Liptova.

V Hermanovciach nad Topľou sme 7. septembra odhalili ďalší pamätník pripomínajúci udalosti druhej svetovej vojny, ktorý bol pomenovaný po partizánskej brigáde Čapajev. Práve v tento deň v roku 1944 bola obec vypálená nemeckým vojskom za pomoc partizánskym skupinám. Obyvateľom obce hrozilo v decembri 1944 dokonca vyvraždenie. Pamätník bol odhalili priamo v centre obce.

Text: Peter Schvantner
Foto: Marko Gajdoš

Komentovať