NovinkyReportáže

4. ročník Paintballového turnaja Milana Rastislava Štefánika pri 140. výročí jeho narodenia

Popri oslavách narodenia veľkej osobnosti Milana Rastislava Štefánika, aj my matičiari zo Zvolena sme si aspoň malou troškou pripomenuli život našej národnej osobnosti.

Pred odhaľovaním busty Štefánika vo Zvolenskej Slatine sme sa rozhodli priložiť ruku k dielu, a tak 25. júla 2020 OMM Zvolen zorganizoval podujatie s prednáškou o jeho živote, výsledkoch a úspechoch, pričom si účastníci mohli jedno z jeho povolaní zažiť na vlastnej koži a vyskúšať si boj v plnom nasadení počas paintballového turnaja.

Prednáška o Štefánikovi sa počas 4. ročníka podujatia niesla v duchu myšlienky Štefánik ako generál. V druhej časti sme sa venovali matičnej otázke. Spolu s účastníkmi sme sa chceli zamyslieť nad cieľom Matice slovenskej. Stanovy nás informujú o upevňovaní slovenského vlastenectva, prebúdzaniu (nie len z fyzického) zo spánku a umocňovaniu národného povedomia. Záverom sme si vysvetlili, čo znamená pestovať v mládeži národné, kresťanské, mravné, no najmä demokratické hodnoty. Na tie často zabúdame. Podobne zabúdame aj na naše múdre stanovy. Zabúdame na cieľ, s ktorým sme šli do boja života. My však chceme žiť, a tak napĺňať cieľ, ktorý nám stanovili naše osobnosti už dávno pred nami. Berme si z ich lásky k ľudu, blížnym a národu príklad. Nezabúdajme na ich životy a nie mená.

Text a foto: Ondrej Baranec

Komentovať